Nestle işçileri işe iadelerini istiyor

Bursa Karacabey’de bulunan Nestle Fabrikasında Öz-Gıda İş sendikasına üye olan 28 işçi, 25 Haziran günü işten çıkarılmıştı. 22 Ekim günü İstanbul’da Tek Gıda-İş sendikası öncülüğünde İsviçre Konsolosluğu önünde eylem yapan işçiler işe iadeleri gerçekleşene kadar direnişe devam edeceklerini açıkladılar. Öz Gıda-İş ile işveren arasında işçilerden habersiz imzalanan sözleşmeye itiraz eden Nestle işçileri sendika ve patron işbirliği ile 25/2. Madde (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) gerekçe gösterilerek işten atıldılar. İşine son verilmesi istenen işçilerin yazılı olduğu belgede 80 işçi ismi olmasına rağmen aynı anda 30 işçi çıkarılması yasak olduğundan şimdilik 28 işçinin işine son verildi. Bunun üzerine Tek-Gıda İş sendikasında örgütlenen işçiler, işe geri alınana kadar fabrika önündeki direnişlerine devam edeceklerini söylediler.