M&T Reklam'da sendikal zayıflık

M&T Reklam direnişi 168. gününe girerken, Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze'deki direniş çadırını kaldırma kararı aldı. 5 ay önce, sendikal çalışmayı engellemek için yapılan işten atmalara karşı Gebze fabrikası önünde direniş çadırı kurulmuştu. Gebze fabrikası önünde direnen işçiler, içerden destek almanın yanı sıra Düzce fabrikasında örgütlenmeye de ön ayak oluyordu. Çadırın işçilerin iradesi yok sayılarak sendika tarafından kaldırıldığı gün, işçilerin yanındaydık. İşçilerle süreç ve sendika üzerine konuşma fırsatı bulduk.

İşçiler ile sendikanın yolu daha sürecin çok başında ayrılmaya başlamıştır. Sendikalaşma sürecindeki 300 işçiden içeride sadece 60 işçi kaldığında, içerideki işçiler atılan arkadaşları için eylemler yapmaya karar vermişti. Bunun üzerine sendika "patrondur istediğini yapar" diyerek, işçileri yatıştırmıştır. Bu durumda işten atılmaların sonu getirilememiş, birçok işçi işten atılırken bir çoğu da patronun baskılarına dayanamadığı için kendisi ayrılmıştır. Ardından içeriden desteğin de yavaş yavaş  kesildiği direnişteki işçiler tarafından bizzat gözlemlenmiştir.  

Direnişteki işçiler "patron fabrikanın işlerini başka yerlere kaydırdığı için oralardaki işçilerle ilişki kurup oralarda örgütlenelim" demiş, bunu sendikayla tartışmıştır. Sendika, bu öneriye karşı "ilk burayı kazanalım sonra orada itirazda bulunup oradaki işçileri de üye yapacağız" gibi basit bir cevap vermiştir. Birleşik Metal İşçileri Sendikası, işçileri direnişin birer öznesi yapmak gibi bir tutum takınmamış sadece yasal yoldan mücadele etmeyi direnişin ilk gününde işçilerle tartışmıştır. M&T Reklam işçileri, sendikayla işçiler arasında toplantı talep etmiş, binbir ısrar sonucu toplantı yapılmış ve direnen işçilere somut bir şey söylenmeyip sadece "direneceğiz arkadaşlar" demesi direnişçi işçilerin dikkatini çekmiştir. Sendika direnişteki işçilere  "içerideki  işçiler çok zayıf" demiş işçiler de içerideki işçilerin hiç birinin sendikadan istifa etmediğini, sendikanın pasifliği ile işten atılmaların sonu gelmediği için işçilerin desteğinin azaldığını söylemişlerdir.

Direnişçi işçiler, bir çok eylem önerisi yaparken sendika, işçilerin önerdikleri eylemlerin işe yaramayacağını söylemiş ve önerilere karşı bir alternatif yaratamamıştır. M&T Reklam işçileri, ilk baştan sendikaya güvendiklerini, çünkü sendikanın deneyimli olduğunu, hiçbir işçiyi mağdur etmeyeceklerini söylediklerini fakat şu an direniş çadırını hiç kimseye sormadan kaldırmaya çalıştıklarını söylediler. İşçiler, eğer buradaki direniş çadırı kalkarsa Düzce'deki direnişe de zarar vereceğini Düzce'deki direnişteki işçilerin de sendikayla aynı sorunları yaşadıklarını söylediler.

Sendika direnişin kazanılması için somut adım atmamakta, direnişçi işçilerin eylem taleplerini yerine getirmeyip işçileri disiplinsizlikle suçlamaktadır. "İçeride desteğin azalması" ve "sendikanın direniş için işçilere verdiği parada anlaşamama" gibi şeyleri bahane ederek direniş çadırını kaldırmak istemektedir.