Madenciler tüm haklarını alana kadar mücadeleye devam edecek

Madenciler tüm haklarını alana kadar mücadeleye devam edecek

Soma’da yaşanan maden katliamından sonra kıdem tazminatları başta olmak üzere hakları verilmeden işten atılan madencilerin haklarının ödenmesine dair yasa teklifi dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Geçtiğimiz yıllarda Bağımsız Maden-İş sendikası öncülüğünde verilen mücadele sonucu Eynez ocağındaki madencilerin tazminatları ödenmiş fakat rödovanslı sahalardan Işıklar, Atabacası, Geventepe ve Uyar Madencilik’te çalışan işçilerin tazminatları ödenmemişti. Madenciler, uzun süredir meclise gelecek olan yasa teklifi için mücadele içerisindelerdi. Fakat torba yasayla gelen teklifin içeriği mağdur işçilerin tamamının taleplerini karşılamıyor.

Ayrı gayrı olmaz, bütün işçilerin hakları ödensin!

Yasa teklifinde ödemesi yapılacak olan ocaklar Soma’da bulunan Işıklar, Atabacası, Geventepe ile sınırlı tutulduğundan bini aşkın Uyar Madencilik işçisi yasadan faydalanamayacak. Bununla birlikte teklif, Soma dışındaki rödovanslı sahaları kapsamadığı için Ermenek’te bulunan ve 2014’teki maden faciasından sonra tazminatları ödenmeyen madenciler de kapsam dışı bırakılmış durumda. Yasa teklifi, ödemeler için bir de süre sınırlaması öngördüğünden yalnızca Soma maden katliamının gerçekleştiği 13 Mayıs 2014’ten hemen sonra işten çıkarılan işçileri kapsıyor. Oysaki daha sonraki yıllarda işten çıkarılan çok sayıda işçi var ve yasanın bu işçileri kapsam dışında bırakma ihtimali oldukça yüksek.

Sadece kıdem tazminatı değil bütün haklar ödenmelidir

Yasa teklifinin bir diğer eksik kısmı ise sadece kıdem tazminatı ödemelerini kapsaması. Kıdem tazminatının haricinde ihbar tazminatları, ödenmeyen ücretler, fazla mesai ücretleri ve iş kazası sebebiyle ölen ya da yaralananlara ödenmesi gereken tazminatlar teklifin kapsamı dışında kalıyor.

Teklifin bu şekilde sınırlı tutulması işçilerin yıllardır süren mücadelesini ve birliğini bölmeyi amaçladığından bu haliyle yasalaşması halinde maden işçilerinin arasında ciddi bir ayrım oluşturacak. Bağımsız Maden-İş’te örgütlü işçiler bu yasa teklifine itiraz ederek bütün madenciler tüm haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini ilân ediyor.