Kürdistan'daki katliamlara karşı Adana'da basın açıklaması

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Kürdistan'da yapılan katliamları protesto etmek için 15 Aralık günü saat 18.00'de İnönü Parkı'nda basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

Basın açıklaması, Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Ahmet Karagöz tarafından okundu. Kürt halkına savaş ve zulmü reva gören siyasi iktidarın barışı tesis etmek yerine ayrıştırmayı ve kutuplaştırmayı hızlandırmasının ne ahlaki, ne hukuki ne de vicdani olduğu söylendi.

Basın açıklamasında aynı zamanda Çukurova Üniversitesi'nde yaşanan olaylara da değinildi. Son bir hafta içerisinde üniversitelerde yaşanan saldırıları siyasi iktidarın yürüttüğü savaştan bağımsız değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Genelde tüm üniversitelerde, özelde Çukurova Üniversitesi'nde her öğle namazı sonrası solcu, sosyalist gençlere yönelik linç girişimlerinin olmasının ve üniversite rektörünün bu konuda duyarsız davranmasının kabul edilir bir durum olmadığı söylendi. Camilerin şiddetin örgütlendiği değil ibadetin yapıldığı merkezler olduğu, üniversitedeki bu şiddet ortamını bir an önce bitirmenin rektörün asli görevi olduğu ifade edildi. 

Şırnak Valiliği'nin SMS’lerle Cizre ve Silopi'de görev yapan öğretmenleri izine göndermesinin, öğrenci yurtlarının Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından boşaltılmasının ve devlet hastanelerine gönderilen resmi yazıda 'personeliniz ve malzemeleriniz hazır olsun' denilmesinin topyekûn savaş hazırlığı yapıldığının ve kamu hizmetlerinin de savaşa göre düzenlendiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Bu tehlikeli gidişata emekçilerin, demokrasi güçlerinin ve halkların geçit vermeyeceği söylendi. Sivillere yönelik katliamlara, savaş politikalarına, temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına karşı demokratik eylem ve etkinliklerle karşı koyulacağı vurgulanarak açıklama sonlandırıldı. Oturma eylemi "Faşizme karşı omuz omuza", "İçerde, dışarda savaşa hayır", "İnadına barış inadına özgürlük" sloganlarıyla son buldu.