İzmir’de "krizin faturası patronlara" eylemi

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmeye çalışılmasını, işçiler yarım gün iş bırakarak protesto ettiler. İş bırakma eylemine DİSK’in ( Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonları) tüm şubeleri ve siyasi partiler katıldı.

Saat 14:00’te İzmir E.Sümerbank önünde başlayan eyleme binlerce işçi katıldı. Basın açıklaması okunduktan sonra DİSK başkanı Arzu Çerkezoğlu söz aldı. Sözlerine işçi ve emekçileri selamlayarak başlayan Çerkezoğlu, krizin faturasının işçilere ödetilmesine karşı olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, krizin yalnızca Türkiye’nin değil, emperyalist sistemin krizi olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, sözlerini “Yılardır paralarını bölüşmeyenler, şimdi borçlarını bölüşmek istiyorlar. İşçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır” diyerek tamamladı.

Eylem esnasında sık sık “Zafer direnen emekçinin olacak!”,  “Krizin bedeli patronlara!” sloganları atıldı.