Kod-A işçileri sendikal baskıya ve mobinge karşı mücadele ediyor

İzmir’de bulunan Kod- A fabrikası işçileri sendikal örgütlenmelerine karşı yapılan baskı ve mobinge karşı fabrika önünde eylem yaptı.

İzmir'de bulunan Kod-A fabrikasında dijital evrak arşivleme, tarama, indeksleme ve aktarma işlerini yapmakta olan işçiler, DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na üye oldular ve yüzde 60 örgütlenme sağladılar. Örgütlenmenin ardından Çalışma Bakanlığı’na Sosyal-İş tarafından yapılan yetki başvurusu kabul edildi. Ancak Kod-A patronu yetkiye itiraz ederek sendikal örgütlenmeyi engellemek istedi. Sendikal örgütlenmeyi engellemek için Kod-A işvereni, zorunlu görevlendirme ile işçileri İzmir'den Ankara'ya sürgün etti. Sosyal-İş’e üye olan Kod- A işçileri sürgünlere karşı İstanbul'da ve İzmir'de eylemler yaptılar. Yapılan eylemlerde Kod-A işçileri, gerçekleşen sürgünleri ve uygulanan mobingi protesto ettiler.

İzmir’de Kod-A işyeri önündeki ilk eylemin ardından yapılan 27 Eylül’deki eylemde, işveren Kod-A işçilerinin eyleme katılmasını engellemek için kapıları kilitleyerek işçilerin fabrika içinden çıkışını engelledi. Aynı zamanda 20 işçi de ücretli izine gönderildi.

İzmir Sosyal-İş sendika uzmanı Gökhan Mangal ile yapılan görüşmede, sendikada çoğunluğu elde ettiklerini, bakanlıktan çoğunluk tespit belgesinin alındığını söyledi. Ayrıca, zorunlu ücretli iznin işçilerin mücadele azmini azaltmak için yapıldığını belirten Mangal, bunun hiçbir işe yaramayacağını söyledi. Mangal sendikal baskıyı, mobingi durdurmak için ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirterek, işveren bu uygulamalara devam ederse işyerlerinde eyleme başlayacaklarını söyledi.

Sosyal-İş sendikası Kod-A’da fabrikasındaki sendikal örgütlenmeyi kırmak için yapılan baskıya karşı İstanbul’da 3 Ekim itibariyle oturma eylemine başladı.