Kocaeli'de Gerçek gazetesi okur kahvaltısı

22 Ekim Pazar günü İzmit'te, Sağlık Emekçileri Sendikası’nda partimizin yayın organı Gerçek gazetesinin okurlarıyla kahvaltılı bir toplantı düzenledik. İşçi ve öğrencilerin katılımıyla Ekim ayının gündem tartışması ve gazete tanıtımı yapıldı. Siyasi gündem tartışıldı ve partinin gündeme bakış açısı aktarıldı.

Bir yoldaşımız "Fakirden alıp zengine veren istibdadı sırtımızdan atalım" başlığıyla, gazetenin içeriğini okur ve katılımcılara tanıtan bir sunum yaptı. Sunumda işçilerin sırtına kamçı olan gelir vergilerinin adaletsizliği, anti-emperyalist mücadele programı, Ekim devriminin 100.yılı, partinin referanduma ilişkin tutumu ve fabrikalardan haberler tanıtıldı. Ardından katılımcı ve okurların da katkısıyla anti-emperyalist mücadelenin nasıl inşa edilmesi gerektiği, Türk-Metal'e bağlı Ford işçilerinin sözleşme gündemi, Kocaeli Ünivertisesi'nde ilan edilen OHAL'in ardından baskı ve yasaklarla susturulmaya çalışılan öğrencilerin tutumunun nasıl olması gerektiği, hızla ticarileşen üniversitelerde müşteri yerine konan öğrencilerin durumları tartışıldı. Ayrıca Barzani liderliğindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirilen referanduma ilişkin görüşler dile getirildi.

Yaklaşan toplu sözleşmelere karşı işçilerin birlikte hareket edip, çıkarlarının patronlara ve sarı sendikalara karşı korunması gerektiği vurgulandı. Kürt halkının özgürlüğünün sömürgeciler, emperyalistler ve Siyonistlerle işbirliği içinde olan yönetimlerle mümkün olamayacağı belirtildi. “Kürtlerin bağımsızlığına evet, Barzanistan'a hayır” sözleri dile getirildi. Kahvaltı, sunum, tartışma ve sohbetlerle devam etti.