Kocaeli'de DİSK-KESK-TMMOB çağrısıyla grev ve basın açıklaması

Kocaeli'de DİSK, KESK ve TMMOB tarafından 29 Aralık Salı günü ilan edilen grev için İzmit İnsan Hakları Parkı'nda basın açıklaması ve oturma eylemi düzenlendi.

Basın açıklamasını KESK dönem sözcüsü Gülüzar Ateş okudu. Basın açıklamasında, Doğu ve Güneydoğu'da uygulanan sokağa çıkma yasakları ile savaş halini andıran askeri yığınaklar yapıldığı, okulların, hastanelerin ve devlet dairelerinin karargahlara dönüştürülerek çatışmaların bütün bölgeye yayılmasıyla birlikte ilçelerin, şehirlerin abluka altına alınıp boşaltıldığı, yüzlerce insanın evlerinden alınarak kapalı spor salonlarına hapsedildiği, insan cesetlerinin günlerce sokaklarda bırakıldığı belirtildi. Ayrıca devletin 3800 öğretmeni ilçelerden çıkararak, 40 bin öğrenciyi kaderlerine terk ederek ve sağlık emekçilerini hastanelere hapsederek büyük bir mesaj verdiği vurgulandı. AKP'nin savaş politikalarına karşı çıkan emek ve demokrasi güçlerinin de sindirilmeye çalışıldığı basın açıklamasında yer aldı. 

Son olarak savaşın ölüm, baskı, insan haklarının hiçe sayılması, çevrenin doğanın hiçe sayılması, emekçi çocuklarının savaşlarda ölmesi demek olduğu için emekçilerin bu savaşa karşı olduğu vurgulandı. Basın açıklamasından sonra ise beş dakikalık bir oturma eylemi gerçekleşti. Eylem boyunca "Susma haykır, halklar kardeştir", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.