Kocaeli’de 15-16 Haziran işçi ayaklanması için sergi ve basın açıklaması düzenlendi

Kocaeli İzmit’te İnsan Hakları Parkı’nda 15 Haziran Perşembe günü saat 18:00’de sendika temsilcileri, sendika üyesi işçiler ve siyasi parti temsilcileri 15-16 Haziran 1970’te 150 binden fazla işçinin ayaklanarak sendikaları olan DİSK’in kapatılmasına karşı 2 gün kesintisiz sokaklara akın edip mücadele vermesinin 47. yılını andı.

Yürüyüş yolunda 15-16 Haziran işçi ayaklanmalarına ait fotoğraflar, gazete manşetleri sergilendi. Sergiye yürüyüş yolundan geçen insanların ilgisi büyüktü. Saat 18:00’de ise işçiler, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri İnsan Hakları Parkı’nda toplanarak basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını Kocaeli Demokrasi Girişimi temsilcisi okudu. Basın açıklamasında 15-16 Haziran işçi ayaklanmasının tarihi yer alırken aynı zamanda “işçi düşmanı yasalara, işçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatının fon sistemi adı altında gaspına karşı işçi sınıfı 15-16 Haziran ruhunu kuşanarak bu saldırıları durdurulabilir. Sermayenin ve onun hükümetinin emeğe karşı düşmanca politikalarını boşa çıkarabilir” denilerek şu anki işçi düşmanı saldırılara karşı işçilerin direneceği eklendi.

Basın açıklamasından sonra Genel-İş Kocaeli şubesi başkanı Vedat Küçük söz alarak, grev yasaklarına dikkat çekti. AKP’nin büyük bir sınıf saldırısında bulunduğunu belirtti. Ayrıca KHK’lar ile gerek akademisyen ve hocaların gerekse basın emekçilerinin büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Sözü son olarak, AKP’nin taşeron işçilere kadro vaad ederek, sözünde durmamasına getirdi. AKP’nin işçileri aldatmaya çalıştığını ama en nihayetinde işçilerin gerek kadro hakkını gerekse diğer tüm saldırıları mücadele ederek püskürteceğini söyledi ve basın açıklaması sona erdi.