Kocaeli Üniversitesi'nde YÖK eylemi

Kocaeli Üniversitesi’nde 6 Kasım YÖK kuruluşu için öğrenciler üniversite içinde yürüyüş düzenledi

1980 Darbesi ürünü olan YÖK demokratik bütün üniversitelerin ilk başta öğretim üyelerinin ve öğrencilerin tasfiyesiyle devletin üniversiteleri baskı altına aldı ve o günden bugüne devrimci, demokrat öğrencilerin mücadelesi sürüyor. Üniversitede yürüyüşe başlayan öğrenciler rektörlük önünde güvenlik barikatlarını aşıp üniversite kapılarına geldiler rektörlüğün içinden çıkan polisler barikat oluşturdu ve öğrenciler basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasında;

12 Eylül’ün ve AKP’nin YÖK’üne, Erdoğan’ın rektörüne karşı ayakta olduğumuzu, 12 Eylül darbesiyle üniversiteleri YÖK eliyle teslim almaya çalıştığı ve sermayenin ihtiyaçlarına göre üniversiteleri ticarileştirdiği, üniversitelerde öğrencilere demokratik yaklaşım yerine biat kültürünü yerleştiren bir yapı olduğu ve üniversitelerde paralı eğitimle, sermayeye bilim üreten, cinsiyetçi bir şekilde saldıran devlet yapısı olduğu belirtildi.

Darbeden sonra ülkenin iç politik yanının gericileştiği ve üniversitelerin payına düşen ise cemaat yapılarının palazlanması IŞİD gibi gerici dinci çetelerin üniversitede devrimci öğrencilere saldırması, laik eğitim sisteminin kadınlı-erkekli karikatür haline getirilmesi, AKP eliyle üniversitelerin sermayenin arka bahçesi haline gelmesi ve birkaç örnek dışında bilimsel araştırmaların sermayenin ihtiyacı haline gelmesi basın açıklamasında yer aldı.

Mevcut rektör 8 yıldır AKP politikalarının ve bu dönüşümün Kocaeli Üniversitesi’ndeki uygulayıcısı durumundadır. Sekiz yıl boyunca 1000’i aşkın öğrenciye soruşturma açılmış ve öğrenciler üniversiteden defalarca uzaklaştırılmıştır. Üniversite Hastanesi’nde çalışan taşeron sağlık işçileri de yine rektörün gazabından nasibini almaktadır. Grev yaptıkları için işten atılan işçiler, muvazza kararlarının uygulanması konusunda da sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz hafta üniversitemizden Rektörlük seçimi gerçekleştirilmiştir. İsmi sözde ‘seçim’ olan bu tiyatronun sonunda yine son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek. Ülkeyi emperyalist savaş politikalarına alet eden,üniversiteleri sermayenin arka bahçesi haline getiren birinin üniversitede rektörün atamasının biz üniversiteliler için hiçbir meşruluğu bulunmamaktadır.

Basın açıklamasında; Üniversitelerin topluma karşı çok yönlü sorumluluk taşıyan ve halkın çıkarları ekseninde işleyen kurumlar olarak yeniden yapılanması ve eğitim süreci ve hizmetlerini herkese eşit parasız olarak sunulması gerektiği bildirildi. Üniversitelerde özel şirketlerin değil emekçi halkın çıkarlarını savunmak, her dilin bir kültür olduğunu her kültürün bir zenginlik olduğunu ve bu topraklarda yaşayan bütün dillerin yaşatılabilmesi için anadilde eğitimin şart olduğu belirtildi.

Basın açıklamasından sonra öğrenciler; "üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek", "parasız bilimsel, anadilde eğitim", "Yök kalkacak polis gidecek üniversiteler bizimle özgürleşecek", "Biji berxwedane kobane" sloganları atarak eylemi sona erdirdiler.