Kocaeli Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı!

Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan 19 akademisyen Kanun Hükmünde Kararnameyle görevinlerinden alınmıştı. 7 Eylül tarihinde 19 akademisyenin odalarının boşaltılması istendi.

7 Eylül sabah saat 9:00'da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Kocaeli Üniversitesi öğrencileri hocalarına destek için toplandı ama rektörlük emriyle fakülteye alınmadılar. Fakülte önünde kararlı ve dik duruşu sayesinde içeri girdiler. Gül Köksal hocanın odasına gidilerek alkışlar eşliğinde akademisyenlerle beraber Gül Köksal hocanın odası toplandı. Sırasıyla Fen Edebiyat, İİBF, Mühendislik Fakültesi'ndeki hocaların odaları toplandı. Ardından Tıp Fakültesi'ne geçerek Onur Hamzaoğlu ve diğer akamisyenlerin odalarına gidildi.

Saat 16:00'da Umuttepe Kampüsü A kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Bütün hocalarımız geri döneceklerine inandıklarını, mücadeleye devam edeceklerini ve şehri terk etmeyeceklerini söylediler. "Direne direne kazanacağız!", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep birlikte ya hiç birimiz!" sloganları eşliğinde basın açıklaması sona erdi.