Kocaeli Mahir ve yoldaşlarını andı

Kocaeli’de 30 Mart Kızıldere katliamı için öğrenciler, partiler ve demokratik kitle örgütleri İzmit Merkez Bankası’nda saat 18:00 da toplandı. Toplanan kitleler İzmit Merkez Bankası’ndan Cumhuriyet Parkına doğru yürüyüşe geçti. Gündoğdu marşı ve sloganlarla Cumhuriyet Parkına ulaşıldıktan sonra, ilk önce şiir dinletisi ardından Kızıldere Katliamı için yazılan türkü hep bir ağızdan söylendi ve basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında; Kızıldere’nin devrimci bir dayanışma olduğu, Mahir Çayan ve yoldaşlarının Kızıldere’ye giden yola Denizlerin idamını engellemek için çıktığı, egemenlerin gerçekleştirdiği katliamlarla, kontrgerilla saldırılarıyla ve bu saldırıların tamamına karşı yılmaz direnişlerle örülü devrimci tarihimizin siyasal iktidarı ‘’demokrasi’’ yalanına alet edilmesine karşı devrimcilerin mücadele edeceğine dair vurgular yapıldı.

Ayrıca basın açıklamasında; Tarihin defalarca gösterdiği gibi, halkın kendisi için hayatını feda edenleri asla unutmadığını ve hiçbir gücün unutturmaya yetemeyeceğini Kızıldere’nin 43. Yılında siyasi iktidara hatırlatıldığı ve eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik yolunda mücadelemiz on’lardan aldığımız güçle devam edileceği ifade edildi.

Basın açıklamasından sonra eylem sona erdi.  Eylem boyunca  ‘’Mahir Hüseyin Ulaş kurtuluşa kadar savaş’’ ‘’ Faşizme karşı omuz omuza’’ ‘’Kızıldere son değil sürecek bu kavga’’ sloganları atıldı.