Kocaeli Emek Platformu: Patronlar öldürüyor, iktidar seyrediyor!

İş cinayetleri

Ülkemizde gerçekleşen en kanlı iş cinayetlerinden biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 3 Mart 1992 Kozlu Maden Faciası’nın yıldönümünde, Kocaeli Emek Platformu İzmit İnsan Hakları Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinin TMMOB tarafından “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edildiğinin vurgulandığı basın açıklamasında “İşçiler ölüyor, iktidar seyrediyor” pankartıyla AKP hükümetinin işçi düşmanı politikalarına dikkat çekildi. Sendikalı, sendikasız, çalışan, işsiz ayrımı yapmadan tüm işçi sınıfını Birleşik İşçi Cephesi’ni inşa etmeye çağıran Devrimci İşçi Partisi de açıklamaya destek verdi.

AKP döneminde iş cinayetlerinin bilançosu

Açıklamada, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yasalarda koruma altına alındığı söylenmesine rağmen AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüzde kadar her yıl iş cinayetlerinde ölen işçi sayısının arttığı vurgulandı. 17 yıllık AKP iktidarında en az 22.370 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiği söylendi. Açıklanan bütün bu verilerin sadece SGK’lı işçilere ait olduğu, ve sigortasız çalışan başta tarım işçileri olmak üzere, mültecilerin ve çocuk işçilerin de bu istatistiklere dahil edilmediğinin de altı çizildi.

İş Kanunu’nda “denkleştirme”, “telafi çalışması”, “çağrı üzerine çalışma” ve “kısmi süreli çalışma” gibi “esnek” çalışma koşulları yer aldığı sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemelerin hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve iş cinayetlerinin asıl sebebinin patronların kâr hırsı olduğu vurgulandı. AKP’nin sanayileşme ve kalkınma politikasının iş gücü maliyetlerinin düşürülmesine ve sermayenin denetimsizliğine dayandığı ve seçim dönemlerinde işletme denetimlerinin durdurulmasının iş kazalarının ve cinayetlerinin artmasına yol açan en somut örnek olduğu ifade edildi.

İş cinayetlerine karşı çözüm sendikalaşma

Açıklamada, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının ülkemizde bu denli yaygın olmasının en önemli nedenlerinden birinin sendikal hakların devlet ve patronlar tarafından baskı altında tutulması olduğu vurgulandı. 2018 yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin %98’inin sendikasız olduğunun vurgulandığı açıklamada, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda sendikal haklar baskılandığı sürece yol almanın mümkün olmayacağının altı çizildi.

Basın açıklaması, katılan işçi ve emekçilerin attıkları “Kaza değil bu bir cinayet” ve “Sendika hakkımız engellenemez” sloganları ile son buldu.