Kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı Bursa'da basın açıklaması gerçekleştirildi

İşçinin son iş güvencesi olan kıdem tazminatının fona devredilmesi ve kiralık işçi çalıştırılmasının önünü açan yasanın meclisten geçmesine karşı taşıma işçileri, Bursa Kent Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını Tümtis Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan okudu. Aynı zamanda basın açıklamasında Petrol-İş üyeleri de yer aldı.

Yapılan basın açıklamasında kıdem tazminatının işten atılan, haklı nedenle kendisi işten ayrılan, evlenen, askere giden işçilerin almaya hak kazandığı bir ücret, adeta zor zamanların güvencesi olduğu, fon sistemiyle tüm bu hakların ortadan kalkacağı, işçilerin sadece emekli olunca veya ölünce varisleri tarafından alınabileceği söylendi. Kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü kalmayan işverenin istediği zaman işçi çıkartabileceği, çalışma hayatında var olan kuralsızlık ve güvencesizliğin katmerleneceği belirtildi.

İşçilerin bedeller ödeyerek kazandığı haklar konusunda pazarlık yapılmayacağı vurgulanarak, tüm işçiler sendikalı-sendikasız işçi ayrımı yapmaksızın birleşmeye çağırılırken konfederasyonlara da sessiz kalmama ve hak gaspları karşısında harekete geçme çağrısı ile basın açıklaması sonlandırıldı.