Kıdem gaspı ve kiralık işçiliğe karşı İstanbul Kartal'da Birleşik Metal-İş eylemi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası 5 Nisan salı günü saat 19.00’da “Kiralık işçiliğe ve kıdem tazminatının gaspına hayır!” şiarıyla İstanbul'da Kartal semtindeki minibüs yolunda toplanıp merkeze yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık “Gün gelecek, devran dönecek, patronlar işçiye hesap verecek”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Kıdeme uzanan eller kırılır”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Yürüyüş sonrası meydanda Birleşik Metal-İş’in genel başkanı Adnan Serdaroğlu sözü aldı. Serdaroğlu, sadece Türkiye’de değil başka ülkelerde de hükümetlerin işçileri esnek çalışmaya zorladığını söyleyerek buna bir örnek olarak  Fransa’da da aynı sürecin yaşandığına dikkat çekti. Kiralık işçiliğin taşerondan bile beter olduğunu söyleyen Serdaroğlu, kıdem tazminatının fona devredilmesi karşısında önceki fonlardan işsizlik fonunu örnek göstererek hükümetin kendine kaynak bulmaya çalıştığını söyledi. Konuşma sırasında işçilere “Kıdemin fona devredilmesini istiyor musunuz?” sorusunu soran Serdaroğlu, “Hayır!” cevabını alınca “Soruyoruz, hangi işçiler fon istiyor?” deyip bu sefer hükümete soruyu yöneltti.

Kıdem tazminatının fona devri ve kiralık işçilik ile yapılan saldırılar bitene kadar alanları boş bırakmayacaklarını söyleyen Adnan Serdaroğlu’nun konuşması sonrasında eylem sona erdi. Eyleme DİP’in yanı sıra EMEP ve BDSP de destek verdi.