Kamyon kasalarında ölmeyeceğiz!

Manisa’da 6 Temmuz günü 13’ü kadın 15 tarım emekçisi üstü açık bir kamyonet kasasında yolculuk ederken korkunç bir trafik kazası geçirdi. Bu olay aslında bir trafik kazası değil iş cinayetiydi. Çünkü işçiler hiçbir güvenliği olmayan bir aracın kasasında adeta bir ürün taşınıyormuş gibi taşınıyorlardı. Manisa, madende, inşaatta, tarımda her sektörde işçi cehennemine dönmüş durumda. Henüz Soma katliamının öfkesi ve acısı dinmeden 15 işçi kardeşimizi daha sermayeye kurban verdik.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisi, 7 Temmuz'da Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, dünyada mevsimlik tarım işçilerinin %60’ından fazlasının açlık sınırında yaşadığı ve bu işçilerin de %80’inden fazlasının herhangi bir sosyal güvencesi bulunmadığı belirtildi. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere bu kadar güvencesiz koşullarda çalışmayı kabul etmelerinin en önemli nedeninin yanlış istihdam olduğu da belirtildi. Basın açıklaması şöyle devam etti;

"Kadın istihdamındaki düşük düzey ve kayıt dışılıktaki yüksek düzey yıllardır çeşitli politika metinlerinde ele alınan önemli başlıklardan biridir. Ancak bu konuda yıllardır gerçek bir gelişme sağlanamamasının önemli nedenlerinden biri ev içi sorumlulukların eşit olmayan bir biçimde gerçekleştirilmesi ve bu konudaki destekleyici kamusal hizmetlerin yeterli düzeyde, herkes tarafında erişilebilir, ücretsiz ve nitelikli olmayışıdır."

Yapılan açıklamanın ardından konuşan İncilay Erdoğan "Emeğimize ve bedenimize dokundurtmayacağız. Her yerde varız, var olacağız" dedi. Açıklama boyunca "İş kazası değil, iş cinayeti!", "Çalışırken ölmek istemiyoruz!", "Yaşasın sınıf dayanışması!" sloganları atıldı. Eylem, kadınların öfkeli sloganları ardından sona erdi.