Kamu emekçileri hükümet istifa dedi

Eğitim Sen’in yürüyüşüne baştan sona yolsuzluk ve rüşvet damgasını vurdu.”Ülkeyi de eğitimi de sıfırladınız... Artık Yeter!” pankartının arkasında toplanan binlerce emekçi sık sık hükümet istifa sloganları attı.

Eğitim-Sen ve Türk Eğitim Sen’in meclis gündemine gelen Milli Eğitim Temel kanunu değişikliğini içeren torba yasaya karşı grev çağrısı ile emekçiler sokağa indi. İstanbul’da Eğitim Sen üyesi kamu emekçileri Sultanahmet Meydanı’nda toplanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürürken Türk Eğitim Sen’İn buluşma adresi Beyazıt Meydanı’ydı.

Eğitim Sen’in yürüyüşüne baştan sona yolsuzluk ve rüşvet damgasını vurdu.”Ülkeyi de eğitimi de sıfırladınız... Artık Yeter!” pankartının arkasında toplanan binlerce emekçi sık sık hükümet istifa sloganları attı. Cağaloğlu’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Eğitim Sen 8 no.lu Şube Başkanı Mustafa Turgut’un yaptığı basın açıklamasında 17 Aralık’tan sonra yolsuzluk ve rüşvetin üstünü örtebilmek adına yasama ve yürütmenin yanı sıra yargıyı da kontrol altına almaya çalışan AKP’nin bu sırada yangından mal kaçırır gibi gündeme getirdiği torba yasa ile eğitimi de tamamen kendi çıkarlarına uygun şekilde düzenlemek istediği vurgulandı. Bu yasada dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi süreci ile kamu kaynaklarının ve arazilerinin özel sektöre peşkeş çekileceği söylenirken, hali hazırda devlet okullarına kaynak ayırmayan hükümetin her fırsatta para toplanarak tüm yükün velilerin üzerine yıkılmasını sağladığı belirtildi. Ayrıca torba öğretmen adaylarını KPSS haricinde yeni sınavlar dayatılması kuralsız ve güvencesiz çalışmanın dayatılmasının bir parçası olarak değerlendirildi. İş güvencesinin asla pazarlık konusu edilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada sendika ayrımı yapmadan tüm kamu emekçileri bu saldırıya birlikte dur demeye çağrıldı.

Torba yasa ile son ses kayıtlarıyla yeni bir boyut kazanan yolsuzluklar emekçilerin “yasanı kasanı al başına çal”, “dik dur eğilme paraları düşürme”, “hırsız Tayyip Erdoğan” sloganlarında yansımasını buldu. Coşkulu eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.