İzmit'te Tahir Elçi'nin öldürülmesine karşı basın açıklaması düzenlendi

Bugün(28 Kasım) İzmit’te saat 18.00’da Tahir Elçi için bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasını Öteki Hukukçular adına Çağan Çağıl Adıgüzel okudu.  Basın açıklamasında, "Tahir Elçi’nin katledilmesinin sorumlusu, Elçi’yi düşüncelerinden dolayı, düşüncelerini ifade ettiği için hedef gösteren hükümet ve onun yandaş medyasıdır.

Şiddet git gide büyüyor. Yargının bağımsızlığı yitip tamamen siyasileştiği, düşünce ve kanaatlerimizi özgürce dile getirme olanaklarımızın elimizden alındığı bir dönemdeyiz.  Bizler bu katliamlara yabancı değiliz. Yıllardır hedef gösterildikten sonra özgürlük mücadelesi verenler katlediliyor ve sorumluları da adeta ödüllendiriliyor. Artık yeter! Biz bu katliamın failinin serbest kalmasına, sorumluların ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına izin vermeyeceğiz. Soruşturmaya konulan gizlilik kararı biran önce kaldırılmalıdır. Soruşturmanın gidişatı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Tahir Elçi’yi katledenler derhal ortaya çıkarılmalı, sorumlulardan hesap sorulmalıdır.

Tahir Elçi insan hakları, barış, özgürlük, eşitlik için mücadele eden bir hukukçuydu ve adalet ve hukuk mücadelesi bu saldırıyla hedef alındı. Bizler adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik mücadelesine olanca gücümüz ve inancımızla daha ilerden sarılacağız, bu savaş saldırı ortamına karşı barış çığlığını birlikte yükseltecek, barışı birlikte mücadelemizle inşa edeceğiz. Bizler geleceğin hukukçuları olarak Tahir Elçi’nin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesini ondan miras alıp daha yükseklere taşıyacağız." dendi.

Basın açıklamasına, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Kocaeli Öteki Hukukçular olmak üzere parti ve örgütler katıldı. Eylem, "Tahir Elçi ölümsüzdür", "Kürdistan Faşizme mezar olacak" sloganlarıyla sona erdi.