İzmit’te Gerçek gazetesi okur toplantısı

Gerçek gazetesinin Aralık ayı okur toplantısı 9 Aralık Pazar günü Sağlık Emekçileri Sendikası’nın İzmit şubesinde işçi, emekçi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Kahvaltı ile başlayan etkinlik, kahvaltının ardından yoldaşımızın Gerçek’in Aralık sayısındaki gündemleri anlattığı sunumuyla devam etti. 

Yoldaşımız sunumunda işçilerin, emekçilerin gündemiyle burjuva siyasetçilerinin gündeminin birbirinden taban tabana farklı olduğunun altını çizdi. İşçi sınıfı ekonomik kriz, enflasyon, hayat pahalılığı ve işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken burjuva siyasetçilerinin bu konularla ilgilenmeyip, yerel yönetimlerden kimlerin rant kapacağı konusunda birbirleriyle yarıştıklarını söyledi. Patronların işçi sınıfına saldırırken işçilerin hangi partiye oy verdiklerine veya hangi sendikaya üye olduklarına bakmadıklarını söyleyen yoldaşımız, bu saldırılara işçi sınıfının da parti, sendika ayrımı yapmadan birleşik bir işçi cephesi kurarak karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Sunuma katkı yapan katılımcılar işçi sınıfının kamulaştırma, asgari ücretin yükseltilmesi, işten atılmanın yasaklanması gibi sınıfsal taleplerin altında birleşmesi gerektiğini söylediler. Söz alan bir yoldaşımız dünya çapında krize ve yoksulluğa karşı gerçekleştirilen isyanlardan bahsetti. İşçi sınıfının bu isyanlarda öncülüğü alamamasının en büyük sebebinin isyanların gerçekleştiği ülkelerde devrimci bir işçi partisinin eksikliği olduğunu belirten yoldaşımız, işçi sınıfının önündeki en önemli görevin her ülkede devrimci işçi partileri inşa etmek olduğunu söyledi.

Toplantı yapılan katkıların ardından sohbetlerle devam etti.

 

İzmit okur toplantısı