İzmit'te Gerçek Gazetesi kahvaltısı

Kocaeli İzmit'te 13 Aralık Pazar günü Gerçek Gazetesi okur kahvaltısını gerçekleştirdik. Tüm Bel-Sen sendikasında yaptığımız etkinliğe, Kocaeli Üniversitesi'nden öğrenciler ve metal fabrikalarından işçiler katıldı. Kahvaltıda, işçi sınıfının gündemi ve savaş sorunları tartışılırken, kampanyamızın tanıtımı yapıldı.

Sabah saatlerinde hep birlikte hazırlanan kahvaltı yapıldıktan sonra bir yoldaşımız gazetemizin yeni sayısının sunumunu yaptı. "Parola 657, İşaret 1900, Hedef 2 milyon" başlığıyla çıkan gazetemizle birlikte, DİP'in yeni kampanyası anlatıldı. İşçi sınıfının gündemini oluşturmak ve buna uygun mücadeleyi örgütlemek için DİP'in asgari ücret, kıdem tazminatının fona devri, 657'nin kaldırılması ve taşeron çalışmayla ilgili kampanyasının ana hatları aktarıldı. Suriye'deki ve Kürt coğrafyasındaki savaşın emekçilerin değil, sömürgecilerin, emperyalistlerin ve burjuvazinin çıkarına olduğu, savaşları bitirecek tek gücün işçi sınıfının kendisi olduğu belirtildi. Bunun için işçi sınıfının siyaset sahnesine çıkması gerektiğine vurgu yapıldı.

Tartışma kısmında ise üniversitelerin ticarileşmesi ve üniversitelerdeki baskılar ele alındı. Bir Ford işçisi fabrikada sendikaların durumunu aktardı. Koç'un uşağı Türk Metal'e karşı fabrikada örgütlenen tüm sendikaların fabrika içinde birlikte hareket etmesinin önemli olduğu vurgulandı. Yapılan tartışmalar ve sendika bürosunun temizliğinden sonra etkinlik sona erdi.