İzmir'de Taşeronla Mücadelede Bir Adım Daha Atıldı

9 Eylül günü İzmir’de DİSK, KESK, TMMOB tarafından düzenlenen daha önceki taşerona karşı mücadele toplantısında önemli kararlar alınmıştı. Başta İZENERJİ işçilerinin mücadelesini birleştirmek, taşerona karşı mücadelede birlikte hareket etmenin önemi üzerinde durulmuş ve bütün iş cinayetlerine karşı bir toplantı yapılması gerekliliği ortaya konmuştu. Bu sebepten dolayı, 17 Eylül Çarşamba günü, İzmir’de DİSK Genel-İş binasında sendikalar, siyasi partiler ve halk forumlarıyla beraber birlik ve platform oluşturma toplantısı yapıldı.
 
Toplantıya TMMOB, DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, EMEP, HDP, İHD, Karşıyaka Halk Forumu, Güzelyalı Halk Forumu, EHP, KALDIRAÇ, BDSP, ÇHD, HTKP, ÖDP, Mücadele Birliği ve DİP katılırken, toplantının açılış konuşmasını DİSK Ege Bölge temsilcisi Memiş Sarı yaptı. Memiş Sarı konuşmasına İstanbul’un göbeğinde yaşanan iş cinayetine karşı, İzmir’deki protestosunun yeterince örgütlü yapılamadığını belirterek bir mücadele platformunun kurulmasının önemini belirtti. Ayrıca İZENERJİ işçilerinin direnişine vurgu yaparak, 22’sinde güçlü bir işçi eyleminin bir başlangıç olmasına ve bu alanda birlikte bunun örgütlenmesinin yapılması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini tamamladı. 
Daha sonra sözü alan TMMOB temsilcisi, “birlikte nasıl hareket edebiliriz” noktasında durmak gerektiğini, mutlaka birlikte hareket yöntemlerinin bulunmasının önemini vurguladı. 
 
Toplantıda birkaç söz daha alınıp birliğe dikkat çekildikten sonra sözü DİP'ten bir yoldaşımız aldı. Yoldaşımız, toplantının ve platform kurma çabasının olumlu bir girişim olduğuna dikkat çektikten sonra bu alanın içinin doldurulması gerektiğine ve birlik kelimesinin yıllarca kullanıldığına ve bir o kadar da içinin boşaltıldığına dikkat çektikti. Bu birliğin içinin doldurulması için iki temel şeyin cevaplandırılması gerektiğinden bahsetti; birincisi, bu platformun hedefleri ne olacak sorusu, ikincisi ise, iç işleyişin bir kurala bağlanıp bağlanmama meselesi. Yoldaşımız, platformun en temel gereklikleri konulduktan sonra, amaçların altını çizdi ve olmazsa olmaz amacın neo-liberal saldırılara karşı ortak ve birlikte durmanın öneminden bahsetti. Ayrıca bu toplantının görevinin sadece eylemde birlik konusunda yetinmemesi gerektiği, işçi panelleri yapma, imza stantları kurma gibi yöntemlerle taşerona karşı mücadelenin sürekli hale getirilmesi ve başta platformun içinde bulunan bütün bileşenlerin özne haline getirilmesi gerektiğini belirtti. 
 
Toplantıda son olarak en can alıcı sorunun ve hedefin İZENERJİ işçileri direnişinin başarıya ulaştırılması olduğu belirtildikten sonra toplantıdaki bütün bileşenlere teşekkür edildi ve  22 Eylül’de yapılacak olan eyleme herkes davet edildi. Toplantı, temel konuların tartışılmak üzere bir toplantı tarihi alındıktan sonra sona erdi.