İzmir'de saldırılar protesto edildi

İzmir’de gerici eğitim dayatmalarına karşı Basmane Meydanı’da toplanan kitleye yönelik polis saldırısı, gözaltı ve tutuklamalar protesto edildi.

İzmir’de aralarında Devrimci İşçi Parti’sinin de bulunduğu Emek ve Demokrasi Güçleri, gerici eğitim uygulamalarına karşı Alevi örgütleri ve Eğitim Sen'in yaptığı eyleme yönelik polis saldırısını protesto etmek için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde 13 Şubat Cuma günü saat 19.00’da basın açıklaması yaptı.

Emek ve Demokrasi Güçleri’nin hazırladığı ortak basın metnini Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Cevat Düzci okudu. Düzci, AKP Hükümeti'nin, halkın taleplerinden ve örgütlü mücadelesinden korktuğunu belirterek, “Kamu düzenini bozan İzmir Valiliği'nin ve emniyetin kanun tanımaz, demokrasi ve insan haklarından uzak tutumudur. Yolu kapatan ve demokratik, barışçıl yürüyüşe izin vermeyen, Valilik ve Emniyet yetkilileridir. Bugünkü yaşananlar 'iç güvenlik' paketi ile ne yapılmak istendiğini göstermektedir" dedi. Düzci konuşmasının devamında, laik, bilimsel, anadilinde eğitim ve demokratik yaşam mücadelesinin sonuç alıncaya kadar kesintisiz sürdüreceklerini vurguladı.

Ardından Eğitim Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Elif Çuhadar da söz alarak AKP’nin zorunlu din dersi dayatmalarını eleştirdi. İç güvenlik paketiyle bu saldırıların hızla artacağına dikkat çeken Çuhadar, “Biz çocuklarımıza öteki dünyadaki cenneti öğretmeyeceğiz, onlarla cenneti bu dünyada yaratmanın mücadelesini birlikte yapacağız” dedi. Saldırıyı kınadığını ifade eden Çuhadar, “Arkadaşlarımızın derhal bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Eylem esnasında “Gözaltılar serbest bırakılsın” , “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atan kitle gözaltına alınan 78 kişi ve tutuklanan Birleşik Haziran Hareketi yöneticilerinden Onur Kılıç’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.