İzmir'de saglık emekçileri g(ö)revde!

14 Mart Tıp Haftası öncesi sağlık emekçileri Türkiye'nin her yerinde sağlık alanındaki sorunları ve özlük haklarıyla ilgili taleplerini dile getirmek için greve çıktı. 13 Mart’ta hizmet üretmiyoruz diyerek alanlara çıkan sağlık emekçileri taleplerini meydanlarda haykırdı. Hastanelerde sadece acil sağlık hizmetleri verilirken vatandaşlar da sorunlarına sahip çıkarak sağlıkçılara destek verdi. Sağlıkçılar 14 Mart'ta da eylemlerini sürdürerek ASM'ler ve TSM'lerde nöbet tutmayacak.

İzmir’deki sağlık emekçileri; insanca yaşama yetecek ve emekliliklerine de yansıyacak temel ücret, fiili hizmet zammı, şiddetsiz, angaryasız çalışma ortamı, nitelikli, bilimsel, anadilde ve parasız sağlık eğitimi, eşit, nitelikli, ulaşılabilir, anadilde, parasız sağlık hizmeti talepleri ile çevre hastanelerden toplanıp Basmane Meydanı’nda saat 11.30’da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürümek üzere buluştular. “Çalışan ve emekli ücretleri arttırılsın, tüm ödemeler emekliliğe yansıtılsın, yıpranma payımız yasallaşsın” pankartı arkasında yürüyen sağlık emekçileri yürüyüş esnasında sık sık “Ticarethane değil hastane, müşteri değil hasta”, “Herkese eşit ücretsiz sağlık”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta taşeron ölüm demektir” sloganları attı.

Ege Üniversitesinde çalışan hemşireler eyleme “Köle Değil, Hemşireyiz” yazılı tişörtlerle geldi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan konuşmalarda özellikle Başbakan Davutoğlu’nun müjde olarak sunduğu yeni düzenlemelere tepki vardı. İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Nöbet tutanlara yüzde 50 zam vereceğiz” açıklamasına tepki gösterdi.

Suat Kaptaner; aylardan beri taleplerini haykırdıklarını ancak hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını belirterek “Bu eylemimizi açıkladıktan sonra Başbakan dün büyük bir ‘müjde’ verdi. Bu müjde hem başbakan hem de bazı basın organlarında bu eyleme karşı halkı kışkırtmak amacıyla maaşlara yüzde elli zam diye ifade edildi ama bu bir yalandır. Saati 7,5 TL olan nöbet hizmetini ‘yüzde 50 zamla’ 10 TL yaptılar, kutlu olsun arkadaşlar hepinize” dedi. Başbakanın 70 yaş ‘müjdesine’ değinen Kaptaner “Bir büyük müjde daha var. Dediler ki ‘Siz zaten köle gibi, robot gibi çalışıyorsunuz, hiç ölecek gibi de gözükmüyorsunuz.’ 70 yaşına kadar çalışma müjdesi verdiler bize. Şimdi biz buradan sayın Başbakana sesleniyoruz. Sizin ne maaşınıza zam yapma niyetiniz var ne emekli maaşına zam yapma niyetiniz var ne de çalışma ortamını düzenlemeye niyetiniz var. Size önerimiz var bütün sağlık kurumlarının arka bahçesine mezarlık yapın, hepinizi oraya gömün bari” dedi.

Kaptaner’in ardından konuşan SES İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır da sorunları çözülmediği takdirde grevlere devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi: “Esnek güvencesiz çalıştırılmaya devam edildiği takdirde, fiili hizmet süreleri yasallaşmadığı takdirde, çalışırken ve emekli olduğumuz zamanda insanca bir yaşama yetecek bir ücret alamadığımız takdirde grevlerimiz devam edecektir. Bize müjdeler veren başbakanımız açıklaya açıklaya 2,5 TL zam açıkladı. Bunu kabul etmeyeceğiz. Sağlık çalışanları son yılların çalışma koşullarının en kötü olduğu, şiddetin en üst olduğu, can güvenliğinin olmadığı bir ortamda her şeye rağmen canlarını dişlerine takarak, son derece insani bir şekilde sağlık hizmeti sunuyor.” Konuşmacıların sağlıkçıların genel taleplerini dile getirmesinin ardından, eylem “biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek sunuyoruz, ya siz?” sloganı ile son buldu.