İzmir'de hükümet istifa eylemi: Hepsi gitsin! İşçiler gelsin!

İzmir'de 26 Ocak 2103 günü KESK, DİSK ve TMMOB'un çağrısıyla yapılan Hükümet İstifa eylemi saat 18.30'da kitlenin Alsancak'ta toplanmasıyla başladı. 

Kıbrıs Şehitleri Caddesinin girişinde toplanan kitlede sendikaların yanısıra çeşitli siyasi parti ve kurumlarda yer aldı. Devrimci İşçi Partisi militanlarının, Biz Yüzde99'uz Platformu korteji içinde katıldığı eylem yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Alsancak'tan AKP Konak ilçe binasının bulunduğu Basmane Meydanı'na kadar ana caddelerin trafiğe kapatılarak gerçekleşti. Genel kitlenin "Hükümet İstifa" sloganlarıyla katıldığı yürüyüş sırasında Biz Yüzde 99uz Platformu sık sık "AKP yetmez, Hepsi Gitsin", "Bütün İktidar Emekçilere", "Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek", "Ne AKP ne CHP, çözüm işçi hükümetinde", "Hepsi gitsin, işçiler gelsin" sloganlarıyla gitmekte olan bir iktidar bloğunun yerine CHP'nin etrafında kümelenme girişimlerine karşı koydu. "Sadece AKP değil, hepsi gitsin" dedi. Eylem sendikaların Basmane meydanında alelacele yaptıkları basın açıklamasının ardından bitirildi. Eylemin kısa sürede bitirilmesine tepki gösteren devrimci kurumlar, yolu bir süre daha trafiğe kapatarak AKP ve polis şiddetini teşhir ettiler. DİP militanlarının sonuna kadar katıldığı eylem daha sonra kortejler halinde yürüyüşle son buldu.