İzmir'de Gerçek Gazetesi okur kahvaltısı

İzmir'de Gerçek Gazetesi okur kahvaltısı yapıldı. 23 Kasım Pazar günü Devrimci İşçi Partisi İzmir İl Örgütü binasında bir araya gelen gazete okurları önce ortaklaşa bir şekilde kurulan kahvaltı sofrasında kahvaltılarını yaptılar. Ardından Gerçek Gazetesinin 61. sayısı ile ilgili sunuma geçildi.

İlk olarak bir yoldaşımız tarafından devrimci bir parti için gazetenin önemini vurgulayan kısa bir giriş konuşması yapıldı. Lenin'in gazeteyi bir propaganda, ajitasyon ve örgütlenme aracı olarak gördüğü belirtilerek, sınıf partisi için gazetenin önemli bir mücadele aracı olduğu vurgulandı. Gazetenin sınıfsal bilincin geliştirilmesi ve işçilerin mücadele deneyimlerini birbirlerine aktarabilmeleri açısından önemli bir araç olduğu vurgulanarak Gerçek Gazetesi'nin de böyle bir ihtiyaçla ortaya çıktığı belirtildi. Devrimci İşçi Partisi'nin dünya çapında örgütlü enternasyonal bir hareketin parçası olduğu vurgulanarak gazetenin sayfalarında dünyadaki tüm gelişmelerle ilgili haberlerin ve değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi.
 
Giriş konuşmasının ardından bir başka yoldaşımız gazetede yer alan haberlerle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Gazetenin Kasım sayısının ana temasının Soma ve Ermenek başta olmak üzere ülkenin değişik yerlerinde meydana gelen iş cinayetleri olduğu vurgulandı. İş cinayetlerine karşı çözüm olarak ise başta madenler olmak üzere tüm işletmelerin "işçi denetiminde kamulaştırması" olduğu belirtildi. Rojava ile ilgili gelişmelere değinilerek Rojava'yı bekleyen tehlikeler üzerine sunum devam etti. Ülkenin değişik yerlerinde süren işçi direnişleri ve fabrikadan haberler köşesindeki işçi mektupları da değerlendirilerek çözüm yolları üzerinde duruldu. Sınıfın sorunları ve çözüm yolları ile ilgili değerlendirmeler vurgulandıktan sonra Cihan Harbi ile ilgili yazı değerlendirildi. Bu tip yazıların sınıfın tarihsel bilincine yönelik olduğu vurgulanarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıldı. Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yıl dönümü ile ilgili yazının değerlendirilmesine geçilerek yıkılanın Sosyalizm değil Stalinizim olduğu, Trotskiy'in ise geçiş programında bunu yıllar öncesinden gördüğü belirtildi. 
 
Yapılan sunumun ardından katkı ve değerlendirme bölümüne geçildi. Gazetenin daha etkin kullanılabilmesi için her yoldaşın en az beş gazeteyi çevresine ulaştırabilmeyi kendisine hedef edinmesi gerektiği vurgulandı. Gazete kadar internet sayfasının da önemli olduğu belirtilerek, günlük politik gelişmelerin site üzerinden anında takip edilebileceği söylendi. Gazetenin Aralık sayısı için ne gibi katkılar yapılabileceği üzerine yapılan sohbetin ardından da etkinlik sona erdi.