İzmir'de Ekim Devrimi paneli düzenlendi

Ekim Devrimi paneli 8 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Devrimci İşçi Partisi İzmir il örgütünde gerçekleştirildi. Panelde konuşmacı Atlen Yıldırım yoldaştı.

Atlen yoldaş, tüm devrimler içinde en büyüğü, en etkileyicisi olan Ekim devriminin 20. yüzyılın en büyük olayı olduğuna işaret ederek geride kalan yüzyılın tüm çehresini baştan aşağı onun belirlediğini ifade etti. Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Avrupa’nın çöküşü sonrasında Ekim devriminin güncelliğini yitirmiş gibi görünse bile, bunun gerçeği yansıtmadığını, onun bıraktığı büyük izin yerli yerinde durduğunu vurguladı.

Atlen yoldaş, Ekim devriminden ders çıkarma amacında olanların Berlin duvarının yıkılması konusunda da berraklığa sahip olması gerektiğine dikkat çekerek çöküşe götürenin ne olduğu sorusunun yanıtlanması ihtiyacına vurgu yaptı. Konuşmasının devamında Atlen yoldaş, burjuvazi tarihin sonunu ilan etmiş de olsa dünyayı sarsmaya başlamış olan bir Üçüncü Büyük Depresyon dönemine girmiş bulunduğumuzdan Latin Amerika'da, Arap coğrafyasında ve 2008'le birlikte Yunanistan'dan başlayarak Akdeniz'in kuzeyinde halk isyanları, grevler ve genel grevlerin ön devrimci ve devrimci durumlar yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca Ekim devrimi ile birlikte ezilen ve sömürülenlerin özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı bir toplumu kurma yolunda başarılı bir atılım yaptıklarından, bunun da dünya burjuvazisini, emperyalistleri ürküterek savaşı bile erken bitirmek zorunda bıraktığını söyledi. Dünya burjuvazisinin, kendi ülkelerindeki işçi ve emekçilere ilham oluşturan Ekim devriminin kazanımları karşısında devrimlerin önünü kesmek için kimi yerde faşizmi yükselttiğini kimi yerde sosyal devlet olarak anılan reformlara başvurduğunu belirtti. Yıkılış sonrası neoliberal saldırılarla, sosyal yıkım politikalarını daha dizginsizce uygulamaya olanak bulunduğunu sözlerine ekledi. 89-91 sonrası emperyalizmin 1. Körfez Savaşı'yla, Yugoslavya'da NATO müdahalesiyle “yeni dünya düzeni”ni kurmak amacıyla hemen saldırıya geçmesinin, bürokratik de olsa Ekim devriminin kazanımlarına yaslanan işçi devletlerinin çöküşünün sonucu olduğunu yani devrimin emperyalizmin manevra kabiliyetini sınırladığını belirtti. Klasik sömürgeciliğin ortadan kalkmasında da Ekim devriminin ilhamı olduğunu söyledi.

Atlen yoldaş, 98 yıl önce Rusya’da devrimin muzaffer olması, buna karşın Avrupa’da başlayan devrimlerin yenilmesinin Bolşevik bir önderliğin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu kanıtladığını ifade etti. Bugün içinde bulunduğumuz üçüncü dünya devrimi dalgasının birinci evresi sona erse de toplumsal çelişkilerin patlamalı bir şekilde kendini açığa vurduğu ve devrimci, ön devrimci ya da devrim öncesi durumların tekrar tekrar yaşanabileceği günümüzde de, işçi sınıfının devrimci bir önderliğe sahip olması durumunda kapitalizmi alaşağı etmekten geri durmayacağını, işte o zaman tarihin gidişinin tamamen değişeceğini belirtti.

Atlen yoldaşın sunumumun ardından soru ve katkılar bölümüyle panel sona erdi.