İzmir’de Eğitim Emekçileri Greve Çıktı!

KESK ve Türk-Eğitim Sen, eğitimde gerçekleştirilen özelleştirmelere, iş güvencesinin kaldırılımasına, rüşvet ve yolsuzluğa karşı 26 Şubat Çarşamba günü tüm ülke çapında bir günlük greve çıktılar. İzmir’de saat 11.30’da Konak E.Sümerbank önünde toplanan eğitim emekçileri, dershanelerin kapatılmasına, eğitimin ticarileştirilmesini ve yolsuzlukları protesto ederek İzmir Büyükşehir Belediyesine doğru yürüdü. Yürüyüşün ardından miting gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam!", "Genel Grev, genel direniş!", "Parasız eğitim, parasız sağlık!" sloganları atıldı. Miting, sloganlar ve ıslıklar eşliğinde son buldu.