İzmir'de BDSP’yle dayanışma yürüyüşü!

Ankara’da polis destekli AKP güdümlü çetenin bağımsız aday çalışması yapan sosyalistlere yönelik satırlı saldırısının ardından, saldırıya uğrayan BDSP ile İzmir’de bir dayanışma eylemi gerçekleştirildi.

27 Mart Perşembe akşamı saat 19.00'da Alsancak Sevinç Pastanesi önünde devrimci dayanışma sergilemek adına "Haramilerin saltanatını yıkacağız!" pankartı arkasında, faşist saldırılara karşı tek yürek olundu. Yürüyüş başlamadan önce Ankara'da karşılaşılan saldırının içeriği anlatılıp teşhir edildi ve İzmirliler saldırılara karşı dayanışmada bulunmaya, eyleme, sokağa çağrıldı. Yürüyüş boyunca kitlenin elinde "Bu pisliği devrim temizler!" yazılı ve üzerinde Ankara Batıkent’te çalışma yapan sosyalistlere karşı yapılan saldırıya ait resimlerin olduğu ve AKP’li çetenin yaraladığı Hasan Akman ile yine saldırının gerçekleştiği gün Silvan’da düzenlenen BDP mitinginde 10 yaşında biber gazı kapsülü ile vurulan Mehmet Ezer'in resimlerinin bulunduğu dövizler taşındı.

Yürüyüş kitlesi Sevinç Pastanesi önüne yeniden geldiğinde BDSP adına açıklama okundu.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Tepeden tırnağa yolsuzluk ve soysuzluğa bulaşmış olan AKP iktidarı, yaşadığı korkuyla çırpınıyor, çırpındıkça çareyi saldırganlığı artırmakta, sokaklara eli palalı faşist çeteleri salmakta buluyor. Haziran Direnişi’nde 8 genci katleden polise katliam emrini verenler, bugün ilericilerin, devrimcilerin üzerine polis desteğiyle eli kanlı çeteleri salıyor. Çünkü milyonların öfkesinden kendisini kurtarmasının imkansız hale geldiğini çok iyi biliyor. Düne kadar emperyalistlerin ve sermaye baronlarının bir dediğini ikiletmeyen faşist AKP, bugün sahibinin kendisinden vazgeçtiğini gördükçe kurtuluşu toplumun gözünü korkutmakta, onun en ileri en diri öğeleri olan devrimcileri sindirmek çabasında arıyor.

Basın açıklaması ardından "Yaşasın devrimci dayanışma!" sloganları eşliğinde eylem sonlandırıldı.

Devrimci İşçi Partisi, Kaldıraç, Mücadele Birliği Platformu ve Karşıyaka Halk Forumu eyleme destek verdi.