İ.Ü. Hukuk Fakültesi hukuksuzlukta sınır tanımıyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir hukuksuzluğa daha imza attı. Daha önce psikolojik yıldırma yöntemleri de kullanarak sözleşmesi uzatılmayan Ceza Hukuku asistanı Rezzan İtişgen, idare mahkemesine açtığı davayı kazanarak Haziran ayında görevine iade edilmişti. Haklılığı hukuken de tescil edilen İtişgen, bu sefer de mahkemeye verdiği dilekçede Hukuk Fakültesi idaresine hakaret ettiği suçlamasıyla disipline sevk edildi. Aynı idare Ekim ayında bir kez daha Rezzan İtişgen’i üniversiteden atmak üzere sözleşmesini uzatmamak için düğmeye bastı.

Bunun üzerine Eğitim Sen 6 No.lu Üniversiteler Şubesi’nin çağrısıyla asistanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler Rezzan hocaya destek vermek için soruşturmanın yapıldığı yerin önünde toplandı. Soruşturmanın ardından İ.Ü. Hukuk Fakültesi Asistan Temsilcisi Dr. Cemil Ozansü bir açıklama yaparak önce Rezzan İtişgen'i tanıttı. Rezzan İtişgen’in fakülte birincisi olarak mezun olduğunu, başarıyla tamamladığı yüksek lisans tezinin, Anayasa Mahkemesi kararlarında atıf alacak kadar önemli bir çalışma olduğunu ve böyle bir bilim insanın uğradığı haksızlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Son rektörlük seçimlerinde açık farkla seçilmiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanı’nın yerine ikinci sıradaki şahsı atadığı Prof. Dr. Raşit Tükel de Rezzan İtişgen’e destek vermek için Hukuk Fakültesi’ndeydi. Demokratik Üniversite Girişimi’ni temsilen konuşan Tükel, daha önce de bir soruşturma vesilesiyle buraya geldiğini ve Hukuk Fakültesi yönetiminin soruşturmaları bir baskı unsuru olarak kullandığını söyledi. Demokratik, özgür ve özerk bir üniversite için mücadele ettiklerini vurgulayan Raşit Tükel, böyle başarılı bilim insanlarını soruşturmak bir yana desteklemek gerektiğini, Rezzan İtişgen’in mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Rezzan İtişgen son olarak Hukuk Fakültesi’nde özellikle de Ceza Hukuku’nda böyle bir şey yaşanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, gösterilen destek ve dayanışma için teşekkür etti. Dr. Cemil Ozansü, Hukuk Fakültesi’ndeki hukuksuzluklara karşı mücadelenin devam edeceğini söyledikten sonra açıklama alkışlarla sona erdi.