İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi’nden Levent Dölek’e destek!

İstanbul Üniversitesi’nde 10 Ekim katliamının ardından öğrencilere boykot çağrısı yapmak suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Levent Dölek’e bir destek de İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi’nden geldi. İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerinde Prof.Dr. Raşit Tükel’in adaylığıyla öne çıkan ve İstanbul Üniversitesi’nde özgürlükler mücadelesinde önemli ağırlığa sahip olan, üniversitenin tüm bileşenleri tarafından desteklenen bir oluşum. Levent Dölek’e destek veren açıklamada İstanbul Üniversitesi yönetimine baskıcı tutumunu  terk etme çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Levent Dölek’in kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadele eden bir akademisyen olduğu ve soruşturmanın aynı doğrultuda  mücadele eden tüm akademisyenleri korkutmayı hedeflediği vurgulandı. Açıklamanın tam metnini aşağıda yayınlıyoruz.

İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi açıklaması:

Levent Dölek'in Yanındayız!
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nü baskıcı uygulamalara son vermeye çağırıyoruz..

Dr. Levent Dölek, üniversitemizdeki asistan mücadelesi içinde yetişmiş genç bir akademisyendir. Akademik uğraşlarının yanı sıra kapitalizm ve emperyalizmle mücadele eden Dr. Dölek, savaş ve sömürü koşulları altında ayakta kalmaya çalışan üniversitenin bırakınız soruşturulmayı, iftihar vesilesi olarak örnek gösterilmesi gereken genç bir mensubudur.

Sendikasının miting daveti üzerine Ankara’da katliam alanında bilfiil bulunan ve anılan menfur saldırının doğrudan muhatabı olan Dr. Dölek, İstanbul’a döner dönmez yine sendikasının faaliyetleri dairesinde İstanbul Üniversitesindeki grevin örgütlenmesinde yer almıştır. Dölek’in bu nedenle soruşturmaya tabi tutulmasının herhangi bir disiplin ilkesinin ihlaliyle bağlantısını kurmak mümkün değildir. Bu soruşturmanın amacı herhalde yukarıda niteliklerini saydığımız türden akademisyenlerin tehdit edilerek korkutulmasını hedefliyor. Söyleyelim ki, bu nafile bir gayrettir. Türkiye üniversitelerinin tarihsel birikimi, bu türden amaçların içini boşaltacak her türden bilgi ve tecrübeye sahiptir.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün bu antidemokratik uygulamaya derhal bir son vermesini ve 10 Ekim’de Ankara’da saldırıya uğrayan akademisyen ve öğrencilere yönelik baskıcı tutumunu terketmesini talep ediyoruz.

İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi