İTÜ'de özel güvenlik saldırısı

30 Eylül Çarşamba günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlileri, Devrimci İşçi Partili Öğrenciler'in yemekhanedeki masa faaliyetine saldırdı. Yemekhane içinde masa açılamayacağını söyleyen güvenlik amiri, öğrencilerden masayı yağan yağmura rağmen kapı önünde açmalarını istedi. Daha önce pek çok kez yemekhanede masa açılmıştı. Rektörlük'ün emriyle DİP'li Öğrencileri yıldırmak için yapılan saldırılara karşı öğrenciler masayı savundu. Aynı saatlerde masa açan Emek Gençliği'nin masa faaliyetine de müdahale oldu.

Merkezi derslik binası içerisinde açılan masalara güvenlik tekrar saldırdı. Masalarını savunan devrimci öğrencileri darp eden güvenliğin zorba ve keyfi uygulamaları, yapılan ajitasyonlarla öğrencilere teşhir edildi. Saldırıyı kamera ile çeken öğrencileri engellemek isteyen güvenlik görevlilerine öğrenciler tepki gösterdi. Saldırı esnasında bina içinde olan akademisyenler de öğrencilere destek verdi.

Geçtiğimiz yıl da Rektörlük'ten aldığı talimatla güvenlik görevlileri devrimci öğrencilerin faaliyetlerini engelleme teşebbüsünde bulunmuştu. Fakat her saldırı sonrası devrimci öğrenciler, Rektörlük'ün baskılarını teşhir etmişti. Rektörlük, her seferinde geri adım atmak zorunda kalmıştı.  

Bu yıl da Özgür Emekçiler Üniversitesi şiarıyla mücadele eden DİP'li Öğrenciler geri adım atmayacaktır. Rektörlük'ün bütün baskı ve yasaklarına rağmen üniversite emekçilerine güvenceli iş ve taşeronun yasaklanması, eşit, parasız, bilimsel eğitim için mücadele etmeye devam edeceğiz.