İtalya’dan katliama karşı dayanışma mesajı

Devrimci İşçi Partisi'nin İtalya'daki kardeş partisi PCL'nin Merkez Komitesi 10 Ekim Ankara katliamı ile ilgili olarak bir dayanışma mesajı iletti. Aşağıda bu mesajı yayınlıyoruz.

Değerli Yoldaşlar

Bugün toplanan PCL (İşçilerin Komünist Partisi, DEYK İtalya seksiyonu) Merkez Komitesi, dün yani 10 Ekim’de düzenlenen mitinge yapılan korkunç saldırı karşısında dayanışma duygularını iletir. Bu ölümlerin sorumlusu ülkenizdeki siyasi yapıyı etkilemeye çalışan gerici güçler ve Erdoğan hükümetidir. Zira bu saldırılar ile gelecek seçimlerin sonucunu Erdoğan ve onun gerici tercihleri lehine etkilemek için, halktaki gerilim ve korku duygusunu arttırma arzusu arasında bariz bir bağ bulunmaktadır.

Eğer işçiler, Kürt halkı ile birlikte, bir mücadele ve direniş cephesi kurabilirlerse, hükümetin şiddetini ve provokasyonlarını reddetmeyi ve yalnızlaştırmayı başarabilirler. Sizlere ve tüm Türkiye ve Kürdistan proletaryasına dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Devrimci selamlar

PCL Merkez Komitesi

11 Ekim