İstanbul'da turizm işçileri forumu

İstanbul'da turizm işçileri forumu yapıldı. TMMOB konferans salonunda Tüm Emek-Sen, Dev Turizm İş, İstanbul Yeditepe Aşçılar ve Garsonlar Derneği (İYAGAD) ve Dora Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen forum, canlı bir tartışma ortamı yarattı. Başta işten atılan Dora Otel işçileri olmak üzere çeşitli otel ve barlardan da işçiler de foruma katıldılar ve söz aldılar.

Hemen hemen tüm konuşmalarda sektörün acil sorunlarına vurgu yapıldı. Mobbing, esnek ve kuralsız çalışma, lojman ve barınma sorunu, güvencesizlik, uzun çalışma sektörde öne çıkan sorunlar olarak ifade edildi. Sektörün büyük olduğu ancak örgütlenmenin önünde bir engel olmadığı ifade edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren etkinlik, sektörün sorunlarının detaylıca masaya yatırıldığı bir etkinlik olması açısından anlamlıydı. Kurulan işçi kürsüsünde çözüm yollarının da ifade edildiği etkinlik, örgütlenme ve mücadele çağrılarıyla sona erdi.