İstanbul’da Özgür Emekçiler Üniversitesi paneli

İstanbul’da Devrimci İşçi Partili Öğrenciler’in çağrısıyla 5 Mayıs Perşembe günü Özgür Emekçiler Üniversitesi paneli gerçekleştirildi. Panel yakın zamanda kaybettiğimiz yoldaşımız Atlen Yıldırım ve burjuvazi tarafından katledilmelerinin 44. yıldönümü yaklaşan Deniz, Yusuf ve Hüseyin anılarak başladı.

Konuşmacı olarak katılan Levent Dölek, bugün burjuvazinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere eğitimin şekillendiği üniversitelerde Devrimci İşçi Partisi’nin programını, nasıl bir mücadele verdiğini anlattı. Üniversiteleri içinde yaşadığımız toplumdan bağımsız yerler olarak göremeyeceğimiz, kapitalist sistemin içindeki sınıf çelişkilerinin kampüslerde de var olduğu söylendi. Üniversitelerde mücadele hattının bu doğrultuda çizilmesinin gerekliliği, kampüslerin aynı zamanda binlerce işçinin çalışabildiği iş yerleri olduğu vurgulandı. Özgür Emekçiler Üniversitesi programının talepleri ve mücadele pratiğinde nasıl bir yer aldığı konuşuldu.

Levent Dölek’in sunumunun ardından tartışma kısmına geçildi. Burada Özgür Emekçiler Üniversitesi programının talepleri daha detaylı konuşuldu. Üniversitelerde işçilerle omuz omuza mücadele veren DİP militanları çeşitli katkılarda bulundular. Katkıların ardından panel sona erdi.