İstanbul’da miting: “Krizin faturasını krizi yaratanlar ödesin”

8 Aralık Pazar günü İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ekonomik kriz karşısında emekçi halkın insanca bir yaşam sürdürebilmesi için Bakırköy’de miting gerçekleştirdi. “Krizin faturasını krizi yaratanlar ödesin!” diyen sendika ve meslek odaları, siyasi partiler ve dernekler Dikilitaş’ta buluşup kortejler şeklinde mitingin yapıldığı alana yürüdü.

Devrimci İşçi Partisi de mitinge yoğun bir katılım gösterdi. “Krizin bedelini patronlara ödetmek için Birleşik İşçi Cephesi” pankartı arkasında yürüyen DİP, krizin yükünü patronlara ödetmek için sunduğu talepleri de dövizlerle taşıdı. “Fabrikalar bankalar devletin, devlet işçinin!”, “Ücretlere her ay enflasyon zammı, hayat pahalılığına karşı fiyat denetim komiteleri!”, “Asgari ücretten vergi kaldırılsın, asgari ücret toplu sözleşmeyle belirlensin!”, “Dış borç reddedilsin, sermayenin değil emekçi halkın borçları silinsin!”, “İşçi çıkartmak yasaklansın, iş saatleri kısaltılsın, işsizliğe son!” ve son olarak da “EYT zulmüne son, emeklilik hakkımız kıdeme dokundurtmayız!” yazan dövizlerle emekçi halka kriz için çözüm yollarını sundu. Atılan sloganlar ve ajitasyon konuşmalarıyla İstibdadın krizle birlikte işçi sınıfına karşı başlattığı saldırının ancak işçi sınıfının sendika ayırt etmeksizin kuracağı bir Birleşik İşçi Cephesi ile bertaraf edilebileceğini haykırdı. Ekonomik krizin karşısında işçi sınıfının çözümünün kamulaştırma ve işçi denetiminden geçtiğini belirten DİP, fabrikaların,  tersanelerin, madenlerin ve bankaların işçi denetiminde kamulaştırılması çağrısında bulundu.

Miting alanında İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına ortak açıklamayı Özlem Tolu okudu. Son iki yılda elektrik fiyatının %72, doğalgaz fiyatının %60 oranında arttığı hatırlatan Tolu, “Çarşı, pazar el yakıyor. Nüfusun %1’lik kesimi ulusal servetin %54’ünü elinde tutuyor, gelir vergisinin ise %92’sini emekçiler ödüyor” dedi. Açıklamada Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına işten çıkarmalar yasaklansın; asgari ücret açlık değil, insan onuruna yakışır düzeyde belirlensin ve vergiden muaf tutulsun; işsizlik fonu işçilere verilsin; elektrik, su, doğalgazda vergi aldırılsın; emeklilikte yaşa takılanların talepleri kabul edilsin; barışcıl politikalar temel alınsın, bütçe kaynakları savaşa değil sağlığa ve eğitime harcansın taleplerini sıraladı. Açıklama ve konuşmaların ardından müzikler ve halaylarla eylem son buldu.