İstanbul’da işçiler 15-16 Haziran ruhuyla kıdem tazminatını savunuyoruz dedi

İstanbul’da 15 Haziran Perşembe günü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun çağrısıyla emekçiler Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda buluştu. Büyük işçi sınıfı ayaklanması 15-16 Haziran’ın yıldönümünde, kıdem tazminatına sahip çıkıyoruz demek için işçiler basın açıklaması gerçekleştirdi.

Devrimci İşçi Partisi eyleme “Kıdem tazminatına dokunmak genel grev sebebidir!”, “Taşeron yasaklansın herkese güvenceli iş!” yazılı dövizlerle katıldı. Açıklama öncesinde DİP militanları eylem alanında kıdem tazminatının gaspına karşı bildiri dağıtımı ve gazete satışı gerçekleştirdi. Açıklama boyunca emekçiler “Kıdemi değil, taşeronu yasakla!”, “Kıdem hakkımız gasp edilemez!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganlarını attı.

Basın açıklamasını okuyan DİSK İstanbul bölge temsilcisi Adil Çiftçi, hükümetin OHAL’i fırsat bilerek kıdem tazminatı, grev hakkı dâhil işçi sınıfının kazanılmış bütün haklarına göz diktiğini söyledi ve sermayenin kıdem tazminatının tümüyle kaldırılması talebi de, fonu bir kaynak olarak gören hükümetin dayatması da kabul edilemez dedi. Açıklama Türkiye’nin tüm işçilerini, emekçilerini 15-16 Haziran ayaklanmasının ruhuyla taşerona, kıdem tazminatının ve grev hakkının gaspına karşı mücadele çağrısıyla sona erdi.