İstanbul’da Gerçek gazetesi okur toplantısı

Düzenli olarak gerçekleştirilen, Gerçek gazetesi aylık kahvaltılı okur toplantısı Devrimci İşçi Partisi İstanbul bürosunda yapıldı. Birçok işçi ve öğrencinin katıdığı toplantıda her zaman olduğu gibi, Gerçek’in son sayısında ele alınan konuların ve gazetenin çıktığı günden bu yana yaşanan gelişmelerin bir sunumu yapıldı. Ardından ise katılımcılar söz alarak gündemi bizzat işçi sınıfının ağzından anlattılar, mücadele yöntemlerini konuştular.

Sunumu yapan yoldaşımız, başlığı “Fakirden alıp zengine veren istibdadı sırtımızdan atalım!” olan Gerçek’in Ekim sayısının, bu tema etrafında düzenlendiğini belirtti. Son dönemde yapılan vergi artışlarına değinen yoldaşımız, hükümetin yüksek gelirli kesimden vergi aldığı söyleminin tutarlı olmadığını Türkiye’de vergilerin ezici çoğunluğunun işçilerden ve kamu emekçilerinden toplandığını ve bu vergilerin halka dönmediğini, Ortadoğu’daki savaş maceralarının bütcesinin emekçilerden çıkarıldığını açıkladı.

Gazetenin fabrikalardan haberler kısmının önemine değinen yoldaşımız, öncü işçiler tarafından kaleme alınan yazılarda sınıfın gündemine dair önemli değerlendirmelerin ve mücadele yollarının yer aldığını vurguladı. Sınıfın en önemli gündemlerinden olan taşeron sorununa da değinen yoldaşımız DİP’in taşerona karşı yürüttüğü kampanyayı anlattı. Başta İdlib operasyonu ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu olmak üzere, Ortadoğu’daki gelişmelere dair DİP’in değerlendirmelerini aktardı, bu coğrafyadaki sorunların çözümü için önkoşul olan anti-emperyalist mücadelenin ve gezetede de yer alan işçi sınıfının anti-emperyalist mücadele programının öneminden bahsetti.

Sunumun ardından yapılan katkılarda, Türkiye’de solun çok güçlü bir anti-emperyalist mücadele geleneğine sahip olduğu, buna tekrar yüzünü dönmesi gerektiği vurgulandı. Başta Filistinliler olmak üzere Ortadoğu’nun ezilen halkları için ne emperyalistlerin ne de yerli işbilirlikçilerinin umut olamayacağı ifade edildi. Ardından söz alan işçiler taşeron sorunundan, kamu emekçileri ise sağlıkta ve eğitimdeki özelleştirmelerden, taşeron ve güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırılmasından bahsettiler, emekçilerden alınan vergilerin bu alanlarda dahi halka dönmediğini belirttiler.

Toplantının sonunda söz alan DİP genel başkanı Sungur Savran, hegemonyanın öneminden söz ederek, işçilerin bugün burjuva ideolojilerin hegemonyası altında olduğunu ama yine de, burjuvazinin aksine, özellikle milliyetçiliğe toplumsal bir kurtuluş olarak yaklaştıklarını ve çok daha saf duygularla bu ideolojilere sarıldıklarını belirtti. Mücadele yükseldiğinde ise hızlıca enternasyonalizme yüzünü döneceklerini, dolayısıyla partinin böyle dönemlerdeki mücadelesinin en az devrim anı kadar önemli olduğunu, Bolşevik Partisi’nin tarihinin bunu gösterdiğini vurguladı.