İstanbul’da Filistin’in sömürgeleştirilmesinde yüzüncü yıla girerken Balfour paneli

2 Kasım 1917’de İngiliz emperyalizminin Filistin topraklarında Siyonist işgale yeşil ışık yakmasının 99. yıldönümünü geride bırakırken, 12 Kasım’da İstanbul’da BDS Türkiye “Filistin’in sömürgeleştirilmesinde yüzüncü yıla girerken Balfour” başlıklı bir panel gerçekleştirdi. BDS Türkiye’den araştırmacı Selim Sezer’in ve Filistinli gazeteci Arafat el-Haj’ın konuşmacı olduğu panelde buluşan Filistin dostları, Balfour deklarasyonunun tarihsel anlamını ve sonuçlarını konuştu.

Selim Sezer konuşmasında Siyonistlerin ilk toplantısının, Basel kongresinin (1897) yapıldığı dönemin tüm dünyada ulus devletlerin inşasına denk geldiğini, ancak İsrail’in bütün bunlardan bir ulusu yurdundan kovarak, oraya dünyanın dört bir yanından aralarındaki tek ortak nokta din bağı olan ne aynı dili konuşan ne ortak bir kültürü paylaşan insanları yerleştirerek ayrıldığını söyledi. Siyonist göçün başından itibaren emperyalizmin bölgede uzun vadeli planının orada bir Siyonist devlet kurulması ve emperyalizmin hakimiyetini pekiştirmesi olduğunu vurguladı. Günümüzde İsrail’in kuruluşundan yıllar sonra da Siyonist yerleşim politikalarının ve göç akınının devam ettiğini söyledi.

Sezer’in ardından söz alan Arafat el-Haj, sözlerine Filistin davasının emperyalizme karşı mücadeleden bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyerek başladı ve Balfour deklarasyonuna Filistinlilerin bakış açısını, günümüzde Balfour’un etkilerini anlattı. İsrail’in bugün Amerikan emperyalizminin dünyanın dört bir yanında kurduğu askeri üsler gibi, Ortadoğu’da emperyalizmin hakimiyetini sağlamak için kurduğu bir devlet olduğunu söyledi ve İsrail’in bölgedeki halkların emperyalizme karşı birleşip güçlenmelerini engellediğini vurguladı. Bugün, emperyalizmin sözcülerinin İsrail lehine söyledikleri her sözün, BM’ninkiler dahil Siyonizm lehine verilen her kararın, Siyonistleri ve yaptıklarını meşru gösteren, aklayan her açıklamanın Filistinliler açısından yeni bir Balfour deklarasyonu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dinleyicilerin katkıları ve sorularıyla ilerleyen bir tartışma bölümüne geçildi. Söz alan bir dinleyici, Türkiye ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirmek üzerine imzalanan anlaşmanın da yeni bir Balfour olduğunu, Siyonizmi meşrulaştırdığını söyledi. Ardından Arafat’a, emperyalistlerin Balfour deklarasyonu ve ondan sonra defalarca Siyonizme verdikleri destek karşısına ne koymak gerektiğini sordu. Arafat el-Haj, Siyonizmin yalnızca Filistin halkını etkilemediğini, Ortadoğu’da yaşayan tüm halkların ve tüm dünyada özgürlükten yana her kesimin emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Tartışma kısmının ardından Filistin için İsrail’e Boykot Hareketinin, 4 Aralık’tan itibaren düzenleyeceği BDS Pazar Tartışmaları-Dünyaya Filistin’den bakıyoruz başlıklı forumların duyurusu yapıldı.