İstanbul'da emekçiler hayatı durdurdu

10 Ekim’de Ankara’da işçi ve emekçilerin düzenlediği Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde gerçekleşen katliamı protesto etmek için 12-13 Ekim’de "hayatı durduruyoruz" şiarıyla emek ve meslek örgütleri genel grev düzenledi.

İstanbul’da iki noktada merkezi anma geçekleşti. Bunlardan bir tanesi Çapa Tıp Fakültesi önünde gerçekleşti. Çapa önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bir araya geldi. Diğer anma Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oldu. Katliamı kınayan basın açıklamasının ardından yitirdiğimiz canlar için saygı duruşu yapıldı. Çapa kolu daha sonra Silivrikapı’daki Dicle Deli’nin cenazesine katılmak için yürüyüşe geçti.  Sadi Konuk kolu ise yapılan anma sonrasından Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda toplanıp kitlesel şekilde otobüslerle Dicle Deli’nin cenaze törenine katıldı.

Kitlenin güvenliğini sağlayan emekçiler ve demokratik kitle örgütleri mensupları oldu. Tüm Türkiye’deki cenazelere ve anmalara binlerce insan katıldı. Dicle Deli’nin cenazesi kadınların omzunda yükseldi. Tüm eylem boyunca kitlenin söylediği tek bir slogan vardı; ‘’Hırsız katil Erdoğan!’’ ve ‘’Katiller halka hesap verecek!’’ oldu. Öfke isyanla iç içeydi. Cenazeler yürekleri yaktı. Yitirdiklerimiz öfkemizi perçinledi.

Ankara’daki katliam emekçileri sokaklardan çekmek için yapılmıştı ama cenazelerin ve anmaların kitleselliği tüm bunları boşa çıkardı.