İstanbul'da basın açıklaması: Siyonist İsrail'in hapishanelerinden, Fransa'nın hapishanelerine devrimci tutsaklar yalnız değildir!

18 Mart Cumartesi günü, Uluslararası Politik Tutsaklar Günü vesilesiyle Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi'nin çağrısıyla, İstanbul'da Taksim Galatasaray Meydanı'nda saat 13:00'de basın açıklaması gerçekleştirildi.

Polis ablukası altında yapılan basın açıklamasında Paris Komünü'nün kuruluş gününe atıfta bulunularak Uluslararası Politik Tutsaklar Günü ilan edilen 18 Mart'a Türkiye'de bu sene OHAL koşullarında girildiği vurgulandı. Galatasaray Meydanı'nda buluşan onlarca insan dünyanın dört bir yanında özgürlükleri ellerinden alınan, dört duvar arasına hapsedilen; esir oldukları süre boyunca yaptırımlara boyun eğmeyen, hapishane koşullarına teslim olmayan politik tutsaklara selam yolladı. “Politik tutsaklar teslim alınamaz!”, “Politik tutsaklara özgürlük!”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma!” sloganları eşliğinde selam yollanan tutsaklar arasında; 1982'den bu yana Fransa'da esir tutulan Lübnan'lı devrimci Georges İbrahim Abdullah, Siyonist İsrail'in hapishanelerinde direnen FHKC Genel Sekreteri Ahmet Saadat, Mervan Barguti ve Filistinli tutsaklar, Yunanistan'dan, İspanya'dan, Almanya'dan devrimci tutsaklar vardı.

Basın açıklamasının ardından BDS Türkiye adına söz alan Ayşe Düzkan, binlerce Filistinli'nin politik esir olarak İsrail hapishanelerinde bulunduğunu, bu politik esirlerin bir kısmının idari tutukluluk uygulamasıyla, yani haklarında herhangi somut gerekçe gösterilmeden yalnızca Siyonist rejime karşı tehdit oluşturdukları varsayılarak tutulduğunu belirtti. “Son Filistinli yurduna dönene kadar mukavemet, son Filistinli cezaevinden çıkana kadar direniş!” diyerek sözlerini bitirdi.

Basın açıklaması sloganlar ve alkışlar eşliğinde sona erdi ve katılımcılar, devrimci tutsaklarla dayanışmalarını ifade etmek için dünyanın farklı ülkelerindeki hapishanelere kart yollamaya gitti.