İstanbul'da Avcılar Direnişiyle Dayanışma Platformu'ndan basın açıklaması

Anayasal hak olan sendika haklarını kullanmak isteyen İstanbul Avcılar Belediyesi temizlik işçileri sendikalaştıkları için işten atıldılar. Direnişlerinin 89. gününde olan Avcılar Belediyesi temizlik işçileri, mücadeleye ilk günkü kararlılıkla devam ediyorlar.

Avcılar Belediyesi taşeron temizlik işçileriyle dayanışma içinde olan devrimci, demokratik kitle örgütlerinin  oluşturduğu Avcılar Direnişiyle Dayanışma Platformu, 30 Temmuz günü 13.00’te Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması yaparak kuruluşunu ilan etti.

Basın açıklamasında Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu durumdan, Avcılar Belediyesi temizlik işçilerinin olumsuz çalışma koşullarından, kendilerini "sosyal demokrat", işçi, emekçi dostu olarak ilan eden CHP’li Avcılar Belediyesi'nin işçileri hukuksuz bir şekilde işten attığından bahsedildi.

Eylemde sık sık, "Atılan işçiler geri alınsın!", "Taşeron çalışma yasaklansın!", "Birleşe birleşe kazanacağız!", "Yaşasın sınıf dayanışması!" sloganları atıldı.

 

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.
 

Türkiye, zor günlerden geçiyor. Emperyalist, kapitalist sistemin içerisinde bulunduğu bunalım, ülkemizde de büyük krizlere neden oluyor.

Savaşlardan beslenen emperyalistler ve işbirlikçileri bir yandan Suriye’ye karşı bir savaşın çığırtkanlığını yapıp gerici vahşi IŞİD çetelerini beslerken, diğer yandan Cizre, Silopi, Nusaybin, Sur ve daha pek çok şehirde evlere işyerlerine bombalar yağdırıp, kimyasallar da kullanarak katliamlar gerçekleştiriyor. Kentler yerle bir edilip köyler, ormanlar ateşe veriliyor.

Farklı halklardan, inançlardan, düşüncelerden, yaşam biçiminden insanlara saldırılar gerçekleştiriliyor. Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar sürerken dinci gerici faşist zihniyetin her türlü saldırısı destekleniyor. Gerici, ırkçı kendinden olmayanı vahşice yok eden faşist zihniyet sürekli besleniyor.

Bu krizin faturası her zamanki gibi işçiye, emekçiye, yoksul halklara kesiliyor. Ülkede işsizlik çığ gibi büyürken hayat pahalılığı da artıyor.

Kapitalizm taşeronla, güvencesizleştirmeyle, çalışma esnekliğiyle geçmiş dönemde emekçilerin mücadeleleri sonucu kazandığı hakları tırpanlanmaya çalışıyor. Bu tırpanlamayla birlikte işçi sınıfı, tam anlamıyla ‘modern köle’ yapılmak isteniyor.

Bu geniş çaplı sermaye saldırısının karşısında da emekçiler farklı uluslardan, inançlardan, dillerden, renklerden de olsa, sömürünün olmadığı bir yaşama kavuşmak özlemiyle güçlerini harekete geçiriyor.

Kapitalistler ise tüm bu karşı çıkışları zor gücüyle bastırmaya çalışıyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki işçiler ve emekçilere yönelik saldırılar hızla artarken, Avcılar’da taşeron Belediye Temizlik işçileri benzer bir durumla karşıya karşıya kalmıştır.

Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak temizlik işleri ihalesini alan Tomurcuk adlı firmada çalışan taşeron işçiler, işyerlerinde oturacakları bir lokalleri olmayışı, üzerlerini değiştirecekleri bir kabin, ellerini yıkayabilecekleri sabun, duş alabilecekleri yerlerinin olmayışı, gün içinde 15 dakikalık bir çay molasından yoksunluk, maaşlarından bilmedikleri nedenlerle yapılan kesintiler ve sürekli mobbing gibi köt çalışma koşullarını bertaraf etmek istediler.

Anayasal haklarını kullanan Avcılar Belediyesi Temizlik İşçileri Belediye İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şubesi’nde örgütlendiler. Sendikalı olmalarının hemen ardından çeşitli baskı ve tehditlere maruz kaldılar ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda ayıplı davranışları tanımlayan 25/2 maddesi gerekçe gösterilerek işten çıkarıldılar.

Bu hukuksuz karara karşı hakkını arayan Avcılar Belediyesi Taşeron Temizlik İşçileri, taşeron firma Tomurcuk şirketiyle ve Belediyeyle bir takım görüşmeler gerçekleştirmiş; görüşme sonucunda işlerine sendikalı bir şekilde dönemedikleri için; asıl sorumlu üst işveren olan Avcılar Belediyesi’nin karşısına çadır kurarak direnişe geçtiler.

İşçiler direnişe geçer geçmez taşeron şirketin sözcülüğünü yapan Avcılar Belediyesi, her türlü yalanla halkı işçilerden uzaklaştırmaya, direnişi itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Direnen işçilerin ‘bazı siyasi partilerin emelleri uğruna çalıştığını’ iddia etmek, ‘farklı planlar peşinde oldukları için’ işe alınma veya bulunan işi kabul etmemek gibi asılsız ve çirkin ithamlarda bulunmak, direniş çadırının etrafına dev pankartlar asıp işçileri provoke etmek, işçilere ve sendikacılara iftira atmak gibi akla gelebilecek her türlü karapropaganda malzemesini kullanarak direnişi kırmaya çalışmıştır.

Bizler aşağıda imzası bulunan, Türkiye’deki devrimci, demokratik kitle örgütleri sendikalar, emek örgütleri olarak, kendini devrimci addeden; fakat her fırsatta işçileri sorgu odalarına çeken, mobbing uygulayıp, tehdit eden; ‘vasıfsız işçi’, ‘sendikacının aklına uyarak eylem yapıyorsunuz’ diyerek hakarette bulunan, ‘önce çalışın hukuki haklar sonraki mesele’ diyerek temel hakları yok sayan Belediye Başkanı’nın değil, direnen temizlik işçilerinin yanında olduğumuzu belirtmek, direnişteki Belediye İş Sendikası üyesi

Avcılar Belediyesi Temizlik İşçileriyle dayanışmak, halkla direniş arasında bağ kurulmasını kolaylaştırmak, verilen mücadeleyi ve direnişi büyütmek için Avcılar Direnişle Dayanışma Platformunu kurduğumuzu deklare etmekten onur duyuyoruz. Avcılar Belediyesi Temizlik İşçileri işlerine geri dönme mücadelesini sürdürürken çeşitli eylem ve etkinliklerle de sesini sınıf kardeşlerine duyurmaya çalıştı.

15 Temmuz Cuma günü direnişin 74. gününde binlerce emek dostuyla birlikte Avcılar Belediyesi’nin hukuka ve demokrasiye aykırı davrandığını hatırlatarak, atılan işçilerin bir an önce geri alınması talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. Eylemimizden birkaç saat sonra bir darbe girişimi ve hemen ardından ise OHAL ilanı ile karşılaştık.

21 Temmuz sabahı direnişimizin 80. gününde ise Avcılar Belediyesi yöneticileri OHAL ilanını gerekçe göstererek direniş alanını zabıta ekipleriyle ablukaya alıp, çadırın kurulmasını engelledi. Bizler Avcılar Direnişle Dayanışma Platformu bileşenleri olarak, sosyal demokrat olduğunu iddia eden CHP’li Avcılar Belediyesi yöneticilerinin bu tavrına hiç şaşırmadık. Bilakis, tam da ait oldukları sınıfın tavrını göstererek, ülkenin içinde bulunduğu kritik ortamı kendi çıkarları doğrultusunda fırsata çevirmeye çalışıp işçilerin mücadelesini bitirmeyi amaçladılar. “Kendi menfaatlerim söz konusuysa demokrasi de işçi-emekçi hakları da teferruattır” diyerek gerçek yüzlerini sergilediler.

İşçiler kararlılıkla mücadelelerine sahip çıktılar, direniş alanını terk etmediler, sendika ve emek dostlarını durum hakkında bilgilendirdiler. Bizler de işleri ve gelecekleri için başından beri çok zorlu bir mücadele içinde olan işçilerle birlikte hareket ettik ve o gün için çağrısını yapmış olduğumuz dilekçe eylemimizi OHAL ilanına rağmen gerçekleştirdik.

Bir darbe girişimi ve OHAL ilanının ardından devlet kullanabildiği tüm araçlarıyla ‘demokrasi nöbeti’, ‘sokakları, meydanları terk etmeme’ çağrıları yapmaya başladı. Bu çağrılar ne işçi ve emekçilere ne de gerçekten demokrasinin özlemini duyan yoksul ve ezilen halklara yapılan bir çağrıydı. Bu çağrılar çürümüşlüğü her haliyle belli olan, yıkılmaya doğru giden iktidarın, kendi söyleminin dışındaki hiçbir söylemi kabul etmeyecek olan dinci gerici, faşist kitlelere güçlerini toplama çağrısıydı.

‘Sosyal demokrat’, ‘işçi emekçi dostu’ olduğunu iddia eden, fakat işçileri hukuksuzca işten atan, her türlü karalama kampanyasını yürütmekten geri kalmayan, CHP’li Avcılar Belediyesi’nin aksine işçiler içinde bulunulan koşulları çok daha iyi tahlil etmişlerdi.

İşçiler, “Eğer demokrasiye sahip çıkma, sokaklarda meydanlarda olma çağrıları yapılıyorsa, bizler de burada işlerimize dönme, emeğimize, geleceğimize sahip çıkma mücadelesi veriyoruz. İşte asıl şimdi bu çadır kurulmalı, bizler sokaklarda, meydanlarda sesimizi yükselmeliyiz. Yarın koşullar her ne olursa olsun sabah gelip çadırımızı kuracağız” diyerek sınıf tavrını ve kararlılığını gösterdiler.

Bizler, Avcılar Direnişiyle Dayanışma Platformu olarak, demokrasiye sahip çıkma çağrılarının yapıldığı bu günlerde, “Sendikalı olmak anayasal bir haktır ve güvenceli iş, güvenli gelecek demokrasilerin vazgeçilmez ilkelerindendir” diyerek Avcılar Belediyesi Taşeron Temizlik İşçilerinin bu onurlu mücadelesini sahipleniyoruz. İşçilerin, emekçilerin güvenceli iş, güvenli gelecek, insanca çalışma ve yaşam koşulları sağlanmadıkça demokrasiden söz edilemez.

Avcılar Direnişle Dayanışma Platformu olarak “sosyal demokrat”, “işçi emekçi dostu” olduğunu iddia eden, taşeron çalışmayı kaldıracakları vaadinde bulunan, “demokrasi nöbeti” çağrıları yapan CHP Genel Merkezi ve yine CHP’li Avcılar Belediyesi yöneticilerine hatırlatıyoruz.

Sendikalı olmak anayasal bir haktır ve temizlik işçileri bu demokratik haklarını kullanarak Belediye İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube üyesi olmuşlardır. Bizler Avcılar Direnişle Dayanışma Platformu olarak bir kez daha işçilerle birlikte “Sendikalı olmak anayasal haktır. Atılan işçiler derhal geri alınsın. Taşeron çalışma yasaklansın” talebimizi haykırıyoruz. Ve buradan uyarıyoruz.

Sendikalı oldukları için işçilerini işten atanlar, 90’lı günleri geçen direnişlere neden olanlar demokrasiden, demokratlıktan, işçi dostu olmaktan söz edemez. Ve biz Avcılar Belediyesi Temizlik İşçilerinin işe dönme mücadelesi sürdükçe, bu faşist uygulamayı teşhir etmeye, ulaşabildiğimiz her yerde onların sesi olmaya, onlarla dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Türkiye’nin içerisinden geçtiği bu zor günlerde, kurmuş olduğumuz Avcılar Direnişle Dayanışma Platformu’nun sınıf kardeşliğini, sınıf dayanışmasını artırması dileğiyle, tüm işçi sınıfını selamlıyoruz.

 

SENDİKALI OLMAK ANAYASAL HAKTIR ENGELLENEMEZ!

ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN!

TAŞERON ÇALIŞMA YASAKLANSIN!

TAŞERON İŞÇİLER KADROYA ALINSIN!

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ! YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI!

 

AVCILAR DİRENİŞİYLE DAYANIŞMA PLATFORMU BİLEŞENLERİ

Alınteri, Avcılar Kültür Sanat Derneği, Birleşik Haziran Hareketi, Deriteks Avrupa Yakası Temsilciliği, Devrimci Anarşist Faaliyet, Devrimci Demokratik Sendikal Birlik (DDSB), Devrimci İşçi Partisi (DİP), Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği, Devrimci Proleterya, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Disk/Cam Keramik-İş, Disk/Gıda İş Marmara Bölgesi Temsilciliği, Eğitim Sen İstanbul 7 nolu Şube, Ekmek ve Onur Gazetesi, Emek ve Özgürlük Cephesi, Emekli Sen Esenyurt Teksilciliği, Emekliler Dayanışma Sendikası, Emep Avcılar İlçe Örgütü, Halkevleri Avcılar, Halkın Devrimci Güçleri, HDP Avcılar İlçe Örgütü, İnşaat İşçileri Sendikası, İşçi Gazetesi, Kaldıraç, Kızıl Bayrak, Liman İş Sendikası Ambarlı Temsilciliği, Mücadele Birliği, Partizan, Politika Gazetesi, Sosyalist Emekçiler Partisi, SKYP, UİD-DER, Yeni Demokrat Gençlik (YDG), Yeni Dünya İçin Çağrı Dergisi