İstanbul’da 15-16 Haziran’ın yıldönümünde işçiler kıdem tazminatının gaspına karşı alanlardaydı!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) işçileri ve emek dostlarını kıdem tazminatının gaspına karşı 16 Haziran Cuma günü Şişli Belediyesi önünde basın açıklamasına çağırdı. “15-16 Haziran’ın ışığında kıdem tazminatımıza sahip çıkıyoruz!” şiarıyla yüzlerce işçi saat 12:00’de belediye binası önünde buluştu. İşçiler eylem alanına kortejler halinde, sloganlarla yürüdü.

Devrimci İşçi Partisi eyleme “Kıdem tazminatına dokunmak genel grev sebebidir!”, “Taşeron yasaklansın, herkese güvenceli iş!” yazılı dövizlerle katıldı. Basın açıklaması, 47. yıldönümünü yaşadığımız, işçi sınıfının şanlı ayaklanması 15-16 Haziran’da katledilen işçiler için saygı duruşu ile başladı.

DİSK adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, sözlerine 47 yıl önce sendikal özgürlükleri kısıtlayan kanuna karşı işçilerin ayaklanmasının, bugün hala işçi sınıfına rehberlik ettiğini söyleyerek başladı. Şengül, hükümetin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’i fırsat bilerek, işçi sınıfının kazanılmış haklarına, kıdem tazminatına, iş güvencesine yöneldiğini, 150 bin kamu emekçisini darbeyle, terörle mücadele söylemiyle ihraç ettiğini, işçileri aileleriyle birlikte yoksul ve yoksun bıraktığını, hükümetin işçi sınıfına grevi yasakladığını söyledi. Bu sözlerin ardından, açıklamaya katılan yüzlerce işçiden “Hükümet OHAL’i al başına çal!” ve “Kıdemi değil taşeronu kaldır!” sloganları yükseldi. Şengül, örgütlü oldukları tüm belediyelerde sendikal örgütlülüğe el uzatıldığı takdirde DİSK’in tüm örgütlü gücü ile direnme hakkını kullanacağını vurgulayarak Kentyol ve Şişli Belediyesi’ni uyardı. İşçiler “Kentyol işçisi köle değildir!” sloganlarıyla destek verdi.

Kıdem tazminatının bireysel fona dönüştürülmesinin, işçinin kıdem tazminatını sermayeye kaynak yapmak olduğunu vurgulayan Şengül, Şişli Belediyesi önünden hükümeti bir kez daha uyardıklarını belirtti. “Yasal değişikliklerle, ihale oyunlarıyla, işçinin emekçinin alın terini sermayeye yedirmeyeceğimizi muhataplarına buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. 15-16 Haziran’ın 47 yıl öncesinden yaydığı ışıkla Türkiye işçi sınıfını birlik ve dayanışma içinde mücadeleye çağırıyoruz. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği! İnadına sendika, inadına DİSK!” diyerek sözlerini bitirdi.

Şengül’ün ardından söz alan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in kapatılmasını isteyenlere 47 yıl önce Türkiye işçi sınıfının verdiği cevabı hatırlatarak tüm işçileri kıdem tazminatının gaspına ve taşeron sistemine karşı mücadeleye çağırdı.

Eylem, konuşmaların ardından “Kıdeme uzanan eller kırılır!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganlarıyla sona erdi.