İstanbul Üniversitesi'nde taşeron işçi kıyımı

13 Ocak günü işten atılan 11 işçi Dev-Sağlık İş sendikası tarafından örgütlenen bir eylemle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çadır kurarak direnişe geçti. 

İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan  taşeron işçileri sene başında ihaleyi alan taşeron şirketin değişmesi ile birlikte işsiz kaldı. İ.Ü.'de daha önce de taşeron işçileri benzer sorunlar yaşamış ve açılan davalarda işçilerin asıl işvereni olarak üniversite rektörlüğü tespit edilmişti. Bu mahkeme kararlarına rağmen işçilerin iş güvencesi taşeron şirketlerin insafına terk ediliyor. 13 Ocak günü işten atılan 11 işçi Dev-Sağlık İş sendikası tarafından örgütlenen bir eylemle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çadır kurarak direnişe geçti. Eyleme SES ve Eğitim-Sen İ.Ü. temsilciliği de destek verdi. 

Eylem öncesinde çadır kurulması ile ilgili bir gerginlik yaşandı. İşçilere polis ve özel güvenlik tarafından çadır kurulmasına izin verilmeyeceği söylense de işçiler direniş çadırlarını kurdular. Eylemde çadıra yönelik herhangi bir müdahale durumunda takip eden günde saat 12:00'da yeniden direniş yerinde bulunma çağrısı yapıldı. İşçilerin haklı mücadelesini üniversite çalışanları ve Kocamustafapaşa Dayanışması adıyla örgütlenen mahalle halkıyla koordine etmek üzere bir komisyon kuruldu.

İstanbul Üniversitesi rektörü daha önce basına "taşeron çalışma köleliktir" şeklinde beyanatlarda bulunmuştur. Buna karşın pratikte İstanbul Üniversitesi taşeron sömürüsünün alabildiğine sürdürüldüğü bir yerdir. Bir başka ikiyüzlülük de çalışma bakanlığının ikide bir taşeronlara müjde diye öne çıkıp işçilerin çoktan kazandıkları hakları sanki lütufmuş gibi sunmasıdır. İşçiler tüm bunların farkında ve haklarını almanın yegâne yolunun mücadeleden geçtiğini biliyorlar. Direniş çadırını kuran işçiler bu daha başlangıç mücadeleye devam diyorlar.