İstanbul Tabip Odası gözaltıları protesto etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de aralarında bulunduğu Merkez Konseyi üyesi 11 doktorun gözaltına alınması, İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu’ndaki binasında 30 Ocak günü saat 17:30'da İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinin katıldığı, siyasi partilerin ve çeşitli örgütlerin destek verdiği basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Günlerdir TTB’ne yönelik saldırı, itibarsızlaştırma, sindirme kampanyasının yargı ayağı da  bugün devreye girdi. Sabah saatlerinden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Diyarbakır ve Van’daki TTB Merkez Konsey üyelerimizin evleri, işyerleri basılıyor, arama yapılıyor, gözaltına alınıyorlar.

TTB’nin ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur!’ başlıklı hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklamasını hedef haline getirenlere, içinde hiçbir suç unsuru olmayan açıklama için soruşturma açanlara, her birinin adresi belli arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine evlerini bastırarak gözaltına aldıranlara, yıllardır siyasi iktidarın bütün olanaklarını kullandığı halde TTB seçimlerini kazanamayıp  muhbirliğe soyunanlara cevabımızdır: Biz hekimiz, sağlıkçıyız. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu yana burada, bu topraklarda VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ! Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak İNSAN YAŞAMINI sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ ONURUMUZDUR!"

Basın açıklamasının ardından Dünya Tabipler Birliği’nin TTB’ye yapılan gözaltı ve baskılara karşı açıklaması okundu. Ardından DİSK adına Genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK İstanbul Şubeler Platformu adına Kazım Yılancı, İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi adına Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına Cevahir Efe Akçelik destek konuşmaları yaptı. Kitle polisin tehditlerine rağmen İstanbul Tabip Odası binasının önüne çıkıp "Hekimlik Andı" okudu.