Hekimlerin ataması derhal yapılmalıdır

3 Mart 2018 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Toplantı Salonu’nda, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ve Tıp Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel “Şu anda 300’ün üzerinde hekimin uzun bir süredir atama beklediğini, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre, güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi nedeniyle ataması yapılmayan hekim sayısının 187 olduğunu ve bu sayının giderek artmakta olduğunu” kaydetti.

Çalıştayda ağırlıklı olarak güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek keyfi olarak atamaları yapılmayan hekimlerin yaşadıkları sorunlar, deneyimler ve ileriye dönük yapılabilecekler konuşuldu.

Ataması yapılmayan hekimlerin mecburi hizmet atamalarının yapılmaması, hekimlerin kamuda çalışma hakkının açık ihlali olmasının yanında, daha önemlisi, çalışabilecekleri tek seçenek olarak gösterilen ve günümüzde çok büyük paraların döndüğü özel sağlık sektörüne ucuz ve güvencesiz emek gücü sağlamanın bir aracı olarak işlev görmesidir.

Özel hastane patronları, OHAL şartlarını da bahane ederek sağlık emekçileri üzerinde çeşitli baskılar uygulamakta ve sağlık emekçilerini olabildiğince ucuza çalıştırmak istemekteler. Bu nedenle, yapılacak mücadeleler sonucunda elde edilecek kazanımlar yalnızca bu arkadaşlarımızın değil, tüm sağlık emekçilerinin kazanımı olacaktır.

Çalıştay, genç hekimlerin yaşanan tüm mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadeleyi yükseltecekleri vurgusuyla sona erdi.