Havalimanı işçilerinin yargılandığı dava sürüyor

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarını ve yaşanan iş cinayetlerini protesto etmek amacıyla 2018 yılının Eylül ayında iş bırakmış, eylem yapmıştı. Bu eylem nedeniyle işçiler aleyhine açılan davanın 5. duruşması bugün (27 Kasım 2019) görüldü.

Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada işçilere “görevi yaptırmamak için direnme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kamu malına zarar verme, toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılma” suçlamaları yöneltilmişti. Yargılamanın geldiği aşamada bu suçlamaların birçoğu düşmüş görünüyor. Nitekim Jandarma Genel Komutanlığınca dosyaya sunulan evrakta “işçilerin kamu malına zarar vermedikleri” açıkça belirtildi. Ayrıca 3. Havalimanını yapan şirket İGA, her ne kadar başlangıçta şikâyet dilekçesi sunmuşsa da 5 celse boyunca duruşmaya bir kez dahi gelmedi, şikâyetinin devam ettiğine ya da yargılamaya katılmak istediklerine dair bir beyan sunmadı. Bugün görülen davada verilen karara göre de İGA temsilcisi bir sonraki celsede de duruşmaya gelmediği takdirde şikâyetinden vazgeçmiş sayılacak.

Tüm bunların yanı sıra bugünkü duruşmada avukatlar tarafından işçilerin yaptıkları eylemlerin sendikal haklar çerçevesinde olduğu, toplantı ve yürüyüşün izne tâbi olmadığı, bu hakların Anayasa ile güvence altına alındığı bir kez daha vurgulandı.

Dinlenmeyen tanıkların dinlenebilmesi ve dosyadaki eksik evrakların tamamlanması için bir sonraki duruşma 25 Mart 2020 tarihine ertelendi.