Greif İşgali’nin 9. Gününde Taksim’de basın açıklaması

Taşeron zulmüne karşı fabrikalarını işgal eden Greif işçileri, işgalin 9. gününde Taksim’de bir basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasına işçilerin tümü katılmadı; çünkü geride kalan işçiler işgal edilen fabrikayı korumakla görevliydiler. Bir kısım işçi işgalin haklılığını halka anlatmak için sokaktayken, diğer işçiler de kalelerini koruyorlardı.

Taksim’e oldukça uzak olan Hadımköy’den gelen işçiler, otobüsten iner inmez pankartlarını açarak sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçtiler. Galatasaray Lisesi’ne yapılan yürüyüş sırasında işçilerin kararlılığı atılan sloganın gürlüğünden anlaşılıyordu.

Yürüyüş boyunca atılan sloganlar direniş boyunca yaşananların özetiydi adeta. “Kahrolsun sendika ağaları” sloganı DİSK’in işgalin başından beri takındığı tutuma, “Yılgınlık yok, direniş var” sloganı mücadelenin kararlılıkla kazanılabileceğine ve “İşçiler el ele, haydi genel greve” sloganı bu sömürü düzeninin, işçilerin ancak tamamının direnişe geçmesiyle yıkılacağına işaretti.

Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde, basın açıklaması okundu. Açıklamada; taşeron sisteminin ve kölelik koşullarının artık dayanılmaz bir hale gelmesi neticesinde başkaldırıldığı ve fabrikanın işgal edildiği belirtildi. Patronun, bu büyük direnişi kırmak için kirli oyunlara başvurduğu, fabrikadaki makinaların işçiler tarafından kırıldığı yalanını ortaya attığı, patron neye başvurursa başvursun bu direnişten geri dönülmeyeceği vurgulandı. İşgalin başladığı günden itibaren emekten mücadeleden yana herkesin dayanışma gösterdiği; ama en çok dayanışma göstermesi gereken DİSK’in bu süreçte sessiz kalmasının kabul edilemeyeceğinin altı çizildi. Son olarak ise bu saatten sonra 3 yolun olduğu, ya Amerikan sermayeli Greif tekelinin fabrikayı komple söküp götüreceği, ya işçilerin taleplerinin kabul edileceği ya da işçilerin fabrika yönetimini ele geçirip üretimi başlatacağı söylendi.

Basın açıklamasının ardından işçiler, fabrikaya dönmek üzere otobüslerine doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçtiler. İşçilerin, fabrikaya dönecekleri araca binmeleri ile eylem sona erdi.