Gerçek gazetesi okur toplantısı: Birleşik İşçi Cephesini kuralım!

Gerçek Gazetesi Kasım 2018 Okur Toplantısı

Gerçek gazetesi her ay olduğu gibi bu ay da geleneksel okur toplantısını DİP İstanbul bürosunda gerçekleştirdi. İşçilerin, emekçilerin, gençlerin katılımıyla yapılan kahvaltı eşliğinde başlayan toplantı Gerçek’in 110. sayısının sunumu ile devam etti. Sonrasında her toplantı olduğu gibi farklı sektör ve fabrikalardan işçilerin, kamu emekçilerinin ve çeşitli üniversitelerden öğrencilerin dahil olduğu tartışmalar yapıldı.

Birleşik bir İşçi Cephesi için!

Tartışmaların ana eksenini Gerçek’in Kasım sayısının manşetinde yer alan Birleşik İşçi Cephesi oluşturdu. Ekonomik krizin faturasının işçi ve emekçi halka kesilmesini engellemenin yolunun bu cephenin kurulması ve genişletilmesinden geçtiği ifade edildi. Patronların, patronların temsilcisi burjuva siyasetçilerinin değil farklı sendikalarda emeği için mücadele eden işçilerin, emeklilikte yaşa takılanların, kriz bahanesiyle işten atılan işçilerin bir araya geleceği bu cephe emperyalizmi, sermayeyi, istibdadı yenecek güçtedir.

Gençlik işçi sınıfının yanında yerini alacaktır

Üniversite öğrencisi bir yoldaşımız, Erdoğan’ın ikide bir ekranlara çıkıp burs alan öğrencileri bedavacılıkla itham ederken esas bedavacıların kendileri olduğunu gizlemeye çalıştığını vurguladı. Barınması, beslenmesi, ulaşımı derken sözde ücretsiz olan eğitimi göz önünde bulundurduğumuzda öğrenciler bırakalım bedavacılığı, alacaklı çıkıyor. Krizin ünversitelerde yemekhane, yurt zamları ile kendini gösterdiği, burslara göz dikilen bir ortamda öğrenci gençliğin de işçi sınıfının yanında yer almaktan başka şansı yoktur.

Erkek egemenliğine karşı da mücadele

Tartışmalarda söz alan yoldaşlarımız kapitalizmin tüm insanlık dışı yanının dışında bir de erkek egemen bir sistem olduğunu ve erkek egemenliğine karşı da mücadelenin asli olduğunu vurguladı. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin son bulması, hükümet tarafından saldırı yapılması planlanan nafaka hakkının korunması, iş yerinde kadınlara yönelik ayrımcılığın son bulması emekçi kadınların mücadelesi ile ancak ancak garanti altına alınacaktır. Gerçek gazetesi toplantısının ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılacak eylemde yerini alacak olan kadın yoldaşlarımız yaptıkları konuşmalarda, bu eyleme katılım çağrısı da yaptı.

Kapitalizm dünyamızı yok etmeden örgütlü bir şekilde sosyalist devrimin zaferi için!

Toplantının kapanış konuşmasında söz alan DİP Genel Başkanı Sungur Savran kapitalizmin sürekli olarak barbarlık üreten bir sistem olduğunu ve günümüzde artık dünyada insan soyunun varlığını dahi tehdit edecek yıkım araçlarına sahip olduğunu unutmamamız gerektiğini söyledi. Bugüne kadar iki dünya savaşını da sonlandıranın sosyalist devrimler ve işçi sınıfının uluslararası mücadelesi olduğuna dikkat çekti. Şimdi ise kapitalizmin dünyayı yok etme tehlikesi olan bir dünya savaşını bizlere yaşatmasına imkan vermeden sosyalist devrimleri gerçekleştirmek gerektiğini ifade etti. İşte bunun için de işçi sınıfının birliğini sağlamak ve işçi sınıfının partisini ve enternasyonali yeniden inşa etmek gerektiğini söyledi.