Gerçek gazetesi İstanbul okur toplantısı: Ekmek ve hürriyet için 1 Mayıs’ta alanlara!

istanbul kahvaltı

İstanbul’da her ay düzenli olarak yapılan Gerçek gazetesi kahvaltılı okur toplantısı 21 Nisan günü Devrimci İşçi Partisi bürosunda gerçekleştirildi. Ekonomik krizi, işsizliği ve başta kıdem tazminatı olmak üzere işçi sınıfına yönelik saldırı hazırlıklarını gündeme alan toplantıda, ayrım yapmaksızın tüm işçilerin birleşmesi, geleceğin mücadele alanlarında belirleneceği önümüzdeki dönemde ilk olarak 1 Mayıs’ta gücünü göstermesi gerektiği vurgulandı.

Sunumu yapan yoldaşımız Levent Dölek, ilk olarak seçim sonrası, sandıklar kapanır kapanmaz patronların ve onların iktidardaki ve muhalefetteki temsilcilerinin açıklamalarına değindi. Seçim akşamı özellikle İstanbul ve Ankara’da kimin kazandığı belli değilken, burjuva partiler arasındaki tartışmalar yüksek perdeden devam ederken, hepsinin ağız birliği etmişcesine bundan sonraki 4,5 yıllık seçimsiz döneme ve ekonomideki reformlara vurgu yapmasının ne anlama geldiğini açıkladı. Söz konusu krizin bedelini emekçi halka ödetmek olduğunda birlik olduklarını belirtti, CHP’nin sunduğu 13 maddelik ekonomi paketinin de tıpkı AKP’ninki gibi IMF’siz IMF programı olduğunu açıkladı.

İktidarın seçim sonrasında sunduğu Ekonomi Reform Paketi’ni değerlendiren yoldaşımız, vergi yükünün emekçi halkın sırtına daha çok yüklenmesinin ve zorunlu bireysel emeklilik sisteminin yanı sıra esas olarak kıdem tazminatına yapılacak saldırının bizler için çok hayati olduğunu vurguladı. Kıdem tazminatının fona devrinin iş güvencesini tamamen kaldırmak demek olduğunu, işsizliğin gittikçe arttığı bir ortamda bunun ücretlerde düşüşe, uzun çalışma saatlerine ve pek çok hak kaybına neden olacağını açıkladı. Kıdem tazminatının işçi sınıfının elinde kalan son kale olduğunu, tartışmaya açık olmadığını, başta Türk-İş olmak üzere bu konu ile ilgili görüşme çağrısı yapılan sendikaların masaya dahi oturmaması gerektiğini belirtti.

İşçi sınıfının kazanımlarını koruyacak, geleceğini kurtaracak kudreti seçim sandıklarındaki tek tek oylarından değil, esas olarak fabrikalarında, iş yerlerinde üretimden gelen gücünden gelir diyen yoldaşımız, sendikalı-sendikasız, işçi-memur, mavi-beyaz yakalı, kadrolu-taşeron, yerli-göçmen, çalışan-emekli-işsiz demeden bir Birleşik İşçi Cephesi’nde birleşme çağrısı yaptı. Herkesi işçi sınıfının birliğinin gösterileceği alan olan 1 Mayıs’a, DİP saflarına davet etti.

Sunumun sonunda verilen aranın ardından katılımcılar söz aldı. İşçi sınıfının esas gündeminin ne Maltepe sandıkları ne de mazbata olduğu, esas gündemin EYT, kıdem tazminatı, işsizlik ve hayat pahalılığı olduğu belirtildi. Son sözü alan DİP Genel Başkanı Sungur Savran, Cezayir ve Sudan ile Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yeni bir devrimci dalganın başladığını, ekonomik krizin de etkisiyle başka ülkelere ve nihayet ülkemize de yayılabileceğini belirtti.