Eskişehir'de Gerçek gazetesi okur toplantısı düzenlendi

26 Şubat Pazar günü Eskişehir DİP bürosunda Gerçek gazetesi okurları buluştu. Video gösterimiyle başlayan etkinlik tartışmalarla devam etti. Tartışmanın ana başlığı, AKP ve Erdoğan'ın inşa etmekte olduğu istibdad rejimi ve referandum süreci oldu. Referandum sürecinde izlenmesi gereken yollar, emekçi halkın, gençliğin ve kadınların neden "Hayır!" demesi gerektiği üzerine konuşuldu. 

Toplantıda referandum gündeminin ardından,  Avrupa'da yükselmekte olan kutuplaşma ve ön-faşist partilerin elde ettiği seçim başarısı üzerine konuşuldu.
 
Son olarak, dünyanın içinde bulunduğu durumun raslantısal olmadığından, 3. Dünya Devrimi çağının gündemde olduğundan bahsedildi. Mücadele etmenin gerekliliğinin vurgulanmasının ardından etkinlik sona erdi.